Live ψηφοφορία

ζωντανή ψηφοφορία Για την Κοινωνία
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ του Π.Ο.Υ. (ΕΔΔΥΠΠΥ)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
 • Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
 • WISE GREECE
Ψηφοφορία
+30
Επιβεβαιώστε τον κωδικό

Παρακαλώ ελέγξτατε τα μηνύματά σας (sms)

Choose Your Country

 • Greece (+30)

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Το μητρικό γάλα προσφέρει αναρίθμητα, γνωστά στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιείται για τη σίτιση των προώρων αλλά και τελειομήνων νεογνών από την πρώτη ώρα ζωής. Όταν μια μητέρα, κυρίως για λόγους υγείας, δεν μπορεί να το παρέχει στο νεογνό της, τότε συλλέγεται από δότριες μητέρες το περίσσευμα από το γάλα τους, το οποίο ελέγχεται εργαστηριακά, παστεριώνεται και διατίθεται υπό ασφαλείς συνθήκες προς τρίτα νεογνά, ως κύρια μορφή σίτισης. Η σίτιση με μητρικό γάλα, έναντι των τεχνητών υποκατάστατων μητρικού γάλακτος (formula), πέραν της επιγενετικής του δράσης (ενίσχυση άμυνας οργανισμού νεογνού), παρέχει πολλαπλά πλεονεκτήματα αναφορικά με την πρόληψη των λοιμώξεων, τη μείωση ποσοστών νεκρωτικής εντεροκολίτιδας, την καλύτερη έκβαση υγείας (χαμηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας), τη μείωση της μέσης διάρκειας και κατά συνέπεια του κόστους νοσηλείας, περιορισμό μεταγενέστερων νοσηροτήτων όπως παιδικού διαβήτη ή υπέρτασης κ.ο.κ., δείκτες μετρήσιμους διεθνώς. Οι τράπεζες μητρικού γάλακτος ανά τον κόσμο έχουν τον καθοριστικό ρόλο της ενίσχυσης της θηλάζουσας μητέρας, της παροχής μητρικού γάλακτος σε πρόωρα νεογνά μέχρι πλήρους γαλουχίας της μητέρας που έχει γεννήσει πρόωρα, αλλά και της παροχής παστεριωμένου μητρικού γάλακτος για παιδιά που οι μητέρες δεν έχουν δυνατότητα να παρέχουν το δικό τους γάλα (κυρίως για λόγους υγείας). Η δημιουργία δικτύου διανομής γάλακτος σε νεογνά σε όλες τις ΜΕΝΝ, σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, που δεν διαθέτουν οργανωμένες τράπεζες γάλακτος είναι ο απώτατος στόχος για την ασφαλή σίτιση όλων των νεογνών με μητρικό γάλα.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Στο έργο θα εμπλακεί το εξειδικευμένο προσωπικό νεογνολόγων — παιδιάτρων και μαιών- των, που έχει εργαστεί επί σειρά ετών, με μεγάλη εμπειρία στην τράπεζα γάλακτος του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, και έχει εκπαιδευτεί στην διαχείριση του μητρικού γάλακτος (αξιολόγηση δοτριών, συλλογή & παστερίωση γάλακτος, εμπλουτισμός και διάθεση του γάλακτος), παρέχοντας και στις θηλάζουσες γυναίκες συμβουλευτική και επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εγκατάσταση της γαλουχίας. Η μεγάλη τεχνογνωσία που υπάρχει στο ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ συνίσταται στο ό,τι είναι η παλαιότερη τράπεζα γάλακτος στην Ελλάδα, και παραμένει η μοναδική τράπεζα γάλακτος που διαχειρίζεται εντός της Αττικής, μεγάλες ποσότητες μητρικού γάλακτος. Ήδη υπάρχει η εμπειρία της διάθεσης κάποιων μικρών ποσοτήτων παστεριωμένου μητρικού γάλακτος σε άλλες ΜΕΝΝ. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί πλήρες δίκτυο διακίνησης μητρικού γάλακτος προς νεογνά σε άλλες ΜΕΝΝ.

Οι τράπεζες μητρικού γάλακτος ανά τον κόσμο έχουν τον καθοριστικό ρόλο της ενίσχυσης της θηλάζουσας μητέρας, της παροχής μητρικού γάλακτος σε πρόωρα νεογνά μέχρι πλήρους γαλουχίας της μητέρας που έχει γεννήσει πρόωρα, αλλά και της παροχής παστεριωμένου μητρικού γάλακτος για παιδιά που οι μητέρες δεν έχουν δυνατότητα να παρέχουν το δικό τους γάλα (κυρίως για λόγους υγείας). Η δημιουργία δικτύου διανομής γάλακτος σε νεογνά σε όλες τις ΜΕΝΝ, σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, που δεν διαθέτουν οργανωμένες τράπεζες γάλακτος είναι ο απώτατος στόχος για την ασφαλή σίτιση όλων των νεογνών με μητρικό γάλα. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη συλλογή των δοτριών και τη δημόσια πρόσκληση για παροχή μητρικού γάλακτος από δότριες ανά την Ελλάδα, που μεταφέρεται στην τράπεζα γάλακτος„ μέσω εταιρείας μεταφοράς βιολογικών υλικών. Εμπλέκεται το εκπαιδευμένο προσωπικό μας με τη συνδρομή του Υπουργείου Υγείας. Αναμένεται η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει ποιοτικό έλεγχο του μητρικού γάλακτος, με ανάλυση των θρεπτικών συστατικών και μικροβιολογικό έλεγχο του γάλακτος αλλά και ιολογικό έλεγχο των δοτριών. Η Τρίτη φάση αφορά στην παστερίωση του ανά δύο ή τρεις δότριες, τον ποιοτικό του έλεγχο και τελικά τη διάθεσή του προς κατανάλωση σε νεογνά.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

 • Μείωση ποσοστών λοιμώξεων που σχετίζονται με τη φροντίδα υγείας στις ΜΕΝΝ
 • Μείωση ποσοστών NEC (νεκρωτική εντεροκολίτιδα) & ROP (αμφιβληστροειδοπάθεια προωρότητας)
 • Μείωση διάρκειας νοσηλείας και κόστους νοσηλείας (πιθανά δευτερογενώς αναπροσαρμογή των ΚΕΝ)
 • Μακροπρόθεσμα οφέλη: μείωση ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας και διαβήτη κ.ο.κ Μείωση ποσοστών θνητότητας

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αντίστοιχα ανεπτυγμένο δίκτυο παροχής μητρικού γάλακτος, ενώ η ζήτηση του μητρικού γάλακτος είναι μεγάλη κυρίως λόγω της επιγενετικής δράσης του. Αναμενόμενα αποτελέσματα συνιστούν η μείωση δεικτών νοσηρότητας και θνητότητας κ.ο.κ, ως περιγράφονται ανωτέρω. Το Τμήμα ελέγχου ποιότητας θα κάνει την αξιολόγηση των δεικτών σε συνεργασία με τους υπευθύνους ποιότητας από τα λοιπά συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Ωφελούμενος πληθυσμός: κυρίως τα πρόωρα νεογνά αλλά και όλα τα άρρωστα νεογνά που νοσηλεύονται σε ΜΕΝΝ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ του Π.Ο.Υ. (ΕΔΔΥΠΠΥ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Το ΕΔΔΥΠΠΥ, θα επιλέξει 10 Δήμους μέλη του από την Αττική (με κριτήρια που θα αφορούν κυρίως το πλήθος των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων των τοπικών κοινωνιών), για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρόληψης & προσυμπτωματικού ελέγχου. Οι Δήμοι αυτοί θα ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και κεντρική εκδήλωση για την έναρξη του προγράμματος αλλά και αναλυτικές ενημερωτικές ημερίδες κατά τη διάρκειά του. Παράλληλα θα ανακοινώσουμε την πρόσληψη 10 ατόμων 8μηνης διάρκειας που θα διατεθούν στους αντίστοιχους Δήμους, προκειμένου να αναλάβουν το συντονισμό της δράσης για τον κάθε Δήμο, προγραμματισμό δράσεων πρόληψης νοσημάτων, καθώς και την δημοσιότητα και εγγραφή των πολιτών στην πλατφόρμα του Δικτύου kepygeias.org. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν εξετάσεις σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμών της Αττικής για την πρόληψη σοβαρών νοσημάτων.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Το ΕΔΔΥΠΠΥ, θα επιλέξει 10 Δήμους μέλη του από την Αττική (με κριτήρια που θα αφορούν κυρίως το πλήθος των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων των τοπικών κοινωνιών), για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρόληψης & προσυμπτωματικού ελέγχου. Οι Δήμοι αυτοί θα ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και κεντρική εκδήλωση για την έναρξη του προγράμματος αλλά και αναλυτικές ενημερωτικές ημερίδες κατά τη διάρκειά του. Παράλληλα θα ανακοινώσουμε την πρόσληψη 10 ατόμων 8μηνης διάρκειας που θα διατεθούν στους αντίστοιχους Δήμους, προκειμένου να αναλάβουν το συντονισμό της δράσης για τον κάθε Δήμο, καθώς και την δημοσιότητα και εγγραφή των πολιτών στην πλατφόρμα του Δικτύου kepygeias.org όπου θα εκπαιδευτούν από τα στελέχη του ΕΔΔΥΠΠΥ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν εξετάσεις σε δημότες της Αττικής για την πρόληψη νοσημάτων όπως, Καρδιαγγειακά Νοσήματα (αιματολογικές εξετάσεις, μέτρηση αρτηριακής πίεση), Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής (υπερηχογράφημα), Οστεοπόρωση (υπερηχογράφημα πτέρνας), Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια (σπιρομέτρηση, μέτρηση οξυγόνου), Σάκχαρο-Διαβήτη (αιματολογικές εξετάσεις), Έλεγχος Κατάθλιψης (τεστ αξιολόγησης κλίμακας κατά Zung), Έλεγχος Άνοιας (Ειδικά τεστ αξιολόγησης μνήμης), Καρκίνος Μαστού (ψηφιακή μαστογραφία), Καρκίνος Παχέος Εντέρου (Mayer κοπράνων), Καρκίνος Τραχήλου μήτρας (τεστ-παπ). Στο τέλος του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί συνολικός απολογισμός της δράσης, με συνολικό αριθμό συμμετεχόντων δημοτών με ποιοτικά αποτελέσματα όπως φυσιολογικά ή ύποπτα-προς περαιτέρω έλεγχο αποτελέσματα ανά Δήμο και ανά νόσημα. Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, το έργο αυτό αναλαμβάνεται στη συνέχεια από τον Δήμο με την υποστήριξη του ΕΔΔΥΠΠΥ. Για το σκοπό αυτό, στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί με κάθε Δήμο στην έναρξη του προγράμματος θα προβλέπεται δέσμευση του Δήμου να εκπαιδεύσει δικά του στελέχη κατά τη διάρκεια του 2023 και να συνεχίσει το πρόγραμμα με ιδίους πόρους από το 2024 και μετά.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

Η ενημέρωση για τη πρόληψη σοβαρών ασθενειών καθώς και ο προσυμπτωματικός έλεγχος του πληθυσμού της Αττικής για τα νοσήματα με τις συχνότερες αιτίες θανάτου, έχει σκοπό να προσφέρει στο πληθυσμό τη δυνατότητα να υιοθετεί υγιείς συμπεριφορές αλλά και να υποβάλλεται σε απλές εξετάσεις οι οποίες ανιχνεύουν έγκαιρα την πιθανότητα νόσησης από θανατηφόρα νοσήματα, σύμφωνα με Διεθνή Ιατρικά Πρωτόκολλα. Τα προγράμματα αυτά μειώνουν τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα του πληθυσμού από τα σοβαρά νοσήματα ενώ παράλληλα μειώνουν τα κόστη νοσηλείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτουν τα Κέντρα Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) των Δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ αφορούν α) σε ενημέρωση για την πρόληψη και β) σε προσυμπτωματικό έλεγχο της υγείας των πολιτών (screening), και είναι μετρήσιμα, έγκυρα και αξιόπιστα. Ωφελούμενοι της πρότασης θα είναι οι δημότες των 10 Δήμων της Αττικής που θα επιλεγούν, ιδιαίτερα δε οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού τους.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Η ενημέρωση και οι δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου υγείας στη χώρα μας, γίνονται μέχρι τώρα σποραδικά και αποσπασματικά. Η πρόταση μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ και των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων (που συντονίζονται από το ΕΔΔΥΠΠΥ) με τον τρόπο που προαναφέραμε προσφέρει μία διαχρονική, ολοκληρωμένη και βιώσιμη πολιτική πρόληψης σε κάθε τοπική κοινωνία.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

Η πρόταση μας έρχεται να καλύψει την έλλειψη στη χώρα μας ολοκληρωμένων προγραμμάτων που πραγματοποιούν πρόληψη ασθενειών και προσυμπτωματικό έλεγχο με σταθερό, διαχρονικό τρόπο και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σκοπεύουμε στην ενίσχυση προγραμμάτων υγείας και Πρόληψης επαναλαμβανόμενων με σταθερότητα ως προς την ενημέρωση και τον προσυμπτωματικό έλεγχο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει το ΕΔΔΥΠΠΥ kepygeias.org και αφορά στη συστηματική παρακολούθηση και προτροπή των εγγεγραμμένων πολιτών, για διενέργεια προληπτικών εξετάσεων συστηματικά ανά φύλο και ηλικία για 11 θανάσιμα νοσήματα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ.

Η εγγραφή δεκάδων χιλιάδων πολιτών, με έμφαση στις κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και μετέπειτα θα εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δικτύου, είναι ένα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ώστε να εξακολουθούν οι πολίτες να ενημερώνονται για την προστασία της υγείας τους και να προβαίνουν στις κατάλληλες προληπτικές εξετάσεις.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Ενεργητική Προσέγγιση και Υποστήριξη Αστέγων

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση που πυροδοτήθηκε από την πανδημία Covid-19, επιδείνωσε την κατάσταση των αστέγων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού τους, τόσο στον ημεδαπό όσο και στον αλλοδαπό πληθυσμό. Η ανάγκη ανάπτυξης δράσεων και υλοποίησης παρεμβάσεων ολιστικής προσέγγισης για την υποστήριξη των αστέγων, καθίσταται πλέον επιτακτική, λαμβάνοντας υπόψη το έλλειμμα που διαπιστώνεται ως προς την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών, δράσεων και προγραμμάτων.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ υλοποιεί δράσεις ενεργητικής προσέγγισης και υποστήριξης αστέγων (streetwork) μέσω της λειτουργίας της κινητής μονάδας υποστήριξης αστέγων που στόχος της είναι:

 • Η ανάπτυξη ενός πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, ώστε να αποφευχθεί, κατά το δυνατόν, η διάρκεια παραμονής των αστέγων στο δρόμο.
 • Η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των αστέγων σε υγειονομικό υλικό, είδη ατομικής υγιεινής (αντισηπτικά, σαπούνι, γάντια, μάσκες, χαρτί υγείας, κλπ), φάρμακα και δομές υγείας.
 • Η προστασία των αστέγων από πιθανή αναζωπύρωση της μεταδοτικότητας του υιού και κατ’ επέκταση η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.
 • Η έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του Covid-19 σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην δημόσια ενημέρωση.
 • Ανάπτυξη πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την ενδυνάμωση των αστέγων και την διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους αποκατάστασης.
 • Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η προετοιμασία τους για αυτόνομη διαβίωση.

Οι δράσεις προτείνεται να υλοποιηθούν στην Αθήνα μέσω της λειτουργίας Κινητής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Αστέγων, κατόπιν χαρτογράφησης των περιοχών που συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό αστέγων, όπως το κέντρο της Αθήνας και η ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτό, με δυνατότητα επέκτασης της υλοποίησης του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως πχ. Πειραιά, Μοσχάτο, Περιστέρι κ.α.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Ο ΕΕΣ θα εντοπίσει και θα προσεγγίσει αστέγους των Αθηνών με σκοπό τη διανομή υποστηρικτικού υλικού, την πληροφόρηση και ενημέρωση των αστέγων για θέματα που τους απασχολούν και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς αυτούς.

Η πρόταση αποτελείται από πέντε φάσεις/υποέργα:

 1. Προμήθεια υποστηρικτικού υλικούς προς διανομή. Σε αυτή την φάση η Διεύθυνση Προμηθειών ΕΕΣ θα αναλάβει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, την προμήθεια υποστηρικτικού υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει τρόφιμα, υγειονομικό υλικό, ρούχα κλπ. Παράλληλα στην φάση αυτή θα γίνει και η προμήθεια όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την ομαλή ολοκλήρωση της δράσης.
 2. Προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Προβλέπεται η ανάγκη για την πρόσληψη ενός κοινωνικού λειτουργού, ενός διοικητικού υπαλλήλου και ενός ψυχολόγου. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν παράλληλα με την φάση προμήθειας.
 3. Χαρτογράφηση περιοχών δράσης και καταγραφή ομάδας στόχου. Στην φάση αυτή χαρτογραφείται η επιλεγμένη περιοχή δράσης και εντοπίζεται η ομάδα στόχου. Η φάση αυτή διασφαλίζει την αποδοτικότητα της δράσης και πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φάσης των προσλήψεων.
 4. Προσέγγιση ομάδας στόχου και διάθεση υλικού άμεσης κοινωνικής βοήθειας. Με την ολοκλήρωση των προηγούμενων φάσεων, η ομάδα έργου προχωρά στην προσέγγιση της ομάδας στόχου και μοιράζει το υλικό άμεσης κοινωνική βοήθειας. Παράλληλα γίνεται ενημέρωση των αστέγων για ζητήματα που τους απασχολούν και προσφέρονται υποστηρικτικές υπηρεσίες.
 5. Επικοινωνία. Η φάση της επικοινωνίας διαρκεί καθ' όλη την διάρκεια της δράσης. Γίνεται ενημέρωση των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας για τον τόπο και την ώρα της δράσης. Εκδίδονται ενημερωτικά φυλλάδια και άλλο ενημερωτικό υλικό.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 1. Διάθεση υλικού άμεσης κοινωνικής βοήθειας (ξηρά τροφή, ζεστό ή κρύο ρόφημα, νερό, ρούχα, υπνόσακους, κουβέρτες κλπ.)
 2. Πληροφόρηση και ενημέρωση καθώς και διάθεση ειδών ατομικής υγιεινής (αντισηπτικά, σαπούνι, γάντια, μάσκες, χαρτί υγείας κλπ.) προκειμένου να ενισχυθεί, όσο είναι δυνατό, η προστασία τους από παθογόνους μικροοργανισμούς και υιούς.
 3. Πληροφόρηση και ενημέρωση του πληθυσμού για θέματα που τους αφορούν (υπηρεσίες, παροχές και χώρους καταφυγής κλπ.) και διασύνδεσή τους με διαθέσιμες υπηρεσίες της κοινότητας.
 4. Δικτύωση με υπηρεσίες και προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
 5. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής, με έμφαση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας.
 6. Πρώτες Βοήθειες και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
 7. Διενέργεια διαγνωστικών τεστ Covid-19 και εμβολιασμών.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

Ομάδα Στόχου: Άτομα που ζουν στο δρόμο ή σε επισφαλείς συνθήκες στέγης (μοναχικοί ή οικογένειες).

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 • Υποστήριξη ομάδας στόχου, μέσω της ανάπτυξης ολιστικού μοντέλου παρέμβασης με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής, άμεσης κοινωνικής βοήθειας.
 • Ανάπτυξη προληπτικών παρεμβάσεων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που ζουν στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού και κινδυνεύουν με αστεγία.
 • Περιορισμός του αριθμού των αστέγων, όπως πχ. μέσω εύρεσης εργασίας.
 • Ευαισθητοποίηση πιθανών εργοδοτών για το ζήτημα της αστεγίας (άρση προκαταλήψεων, σύζευξη ομάδας στόχου με πιθανές θέσεις εργασίας και παροχή διευκολύνσεων).
 • Διασύνδεση ωφελούμενων με φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας για την εξασφάλιση παροχών, καθώς και τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.
 • Ανάπτυξη δικτύου προστασίας της ομάδας στόχου, με έμφαση στην οικογενειακή προστασία και τη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής, το μετριασμό περιπτώσεων έμφυλης ή και οικογενειακής βίας, την πρόληψη των φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας, κακοποίησης και παραμέλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, με ταυτόχρονη άρση κοινωνικών στερεοτύπων.
 • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα αστεγίας και προστασίας ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων των ωφελούμενων με στόχο την αυτονόμησή τους.

Μέτρηση αποτελεσμάτων-Δείκτες: Συγκέντρωση απολογιστικών στοιχείων σε μηνιαία βάση και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τους, με εκτιμώμενο στόχο την υποστήριξη 2000 ατόμων σε ετήσια βάση στο σύνολο των περιοχών παρέμβασης.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Η καινοτομία της πρότασης του ΕΕΣ σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις προσέγγισης και υποστήριξης αστέγων βασίζεται:

 • Στην Πληροφόρηση και ενημέρωση του πληθυσμού για θέματα που τους αφορούν (υπηρεσίες, παροχές και χώρους καταφυγής κλπ.) και διασύνδεσής τους με διαθέσιμες υπηρεσίες της κοινότητας.
 • Στη δικτύωση με υπηρεσίες και προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
 • Στις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής, με έμφαση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός οργανισμός στην Ελλάδα με μεγάλη εμπειρία στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Με την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πρότασης στηρίζεται το συνεχές και διαχρονικό έργο του Οργανισμού και ενισχύεται η ευάλωτη κοινωνική ομάδα των αστέγων της Αθήνας.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Κινητή Μονάδα Πρόληψης/Συμβουλευτικής εφήβων και νεαρών ενηλίκων στην Αττική

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Η πράξη αφορά τη δημιουργία κινητής μονάδας ενημέρωσης και έγκαιρης παρέμβασης για θέματα εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, στην περιφέρεια Αττικής. Η μονάδα θα πραγματοποιεί στοχευμένες εξορμήσεις σε σημεία συγκέντρωσης νέων, σχολεία, σχολές ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) αλλά και σε εκδηλώσεις (φεστιβάλ, συναυλίες κλπ). Η δράση είναι σημαντικό να στελεχωθεί με προσωπικό που θα επενδύσει στον τομέα αυτό μιας και στην εποχή μας η ενημέρωση, σε συνδυασμό με καλλιτεχνικές δράσεις του Προγράμματος (συναυλίες με τη μπάντα της ΣΤΡΟΦΗΣ και αξιόλογους καλλιτέχνες – φίλοι και εθελοντές του Προγράμματος, ραδιοφωνικές εκπομπές, κ.α.)

Επιπλέον θα έχει και σταθερά σημεία παρουσίας, προκειμένου να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον πληθυσμό-στόχο.

Τα οφέλη αναμένονται να γίνουν αισθητά στον τομέα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, της φροντίδας της δημόσιας υγείας, της ενίσχυσης της δημόσιας  ασφάλειας αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Ο βασικός στόχος της κινητής μονάδας είναι η ενημέρωση και η δικτύωση. Ωστόσο, για όσους το επιθυμούν θα υπάρχει η δυνατότητα κινητοποίησης, συμβουλευτικής και παραπομπής σε θεραπευτικά προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή. Η συστηματική δικτύωση και συνεργασία με άλλους φορείς (Θεραπευτικά Προγράμματα, Κέντρα Υγείας ή άλλους φορείς υγείας, ΟΚΑΝΑ, Δομές Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας, Σχολική Κοινότητα, Σώματα Ασφαλείας κτλ) καθώς και τις υπόλοιπες δομές υγείας/ κοινωνικής φροντίδας, που θα έχει τη δυνατότητα σταδιακά να διαμορφώσει ένα δίκτυο υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών, όπως η διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα των ατόμων, υπηρεσίες μέσω συστηματικής αξιολόγησης και κατάλληλης παραπομπής.

Η Κινητή Μονάδα θα απευθύνεται στον πληθυσμό των εφήβων, ιδιαίτερα στοχεύοντας τις ομάδες υψηλού κινδύνου για χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών ή για άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές (διαδίκτυο, τυχερά παιχνίδια) που διαμένουν σε περιοχές του αστικού ιστού. Βασική στόχευση των υπηρεσιών θα αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Ενδεικτικά η ΚΠ θα πραγματοποιεί παρεμβάσεις όπως:

 • Προγραμματισμένες παρεμβάσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικής.
 • Ενημερωτικές δράσεις που θα απευθύνονται στον πληθυσμό των εφήβων (ομιλίες, ενημερωτικά περίπτερα, δουλειά στον δρόμο [streetwork]).
 • Παρεμβάσεις στους χώρους συγκέντρωσης των νέων (συναυλίες, φεστιβάλ, αθλητικές εκδηλώσεις)
 • Δικτύωση και συνεργασία με λοιπές υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με εφήβους (σχολεία, σχολές μαθητείας κλπ) με στόχο την πραγματοποίηση παρεμβάσεων.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν συγκεκριμένα από τη Μονάδα είναι οι εξής: Η λειτουργία εντός του αστικού ιστού καθώς και η άμεση ανταπόκριση στις βασικές και κατ' επείγουσες ανάγκες της ομάδας-στόχου: στοχευόμενη συμβουλευτική, παραπομπή σε υπηρεσία κλπ. και η διαμόρφωση συνθηκών απρόσκοπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες. Βασικό στοιχείο του συνόλου των δράσεων της μονάδας είναι η ευελιξία και η προσαρμογή της φροντίδας στις ανάγκες και το στάδιο ανταπόκρισης του εξυπηρετούμενου. Γι’ αυτό το σκοπό επιδιώκεται διασύνδεση με δομές που εξυπηρετούν ανάγκες που δεν καλύπτονται από τη μονάδα που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη υποδοχή των παραπεμπόμενων και τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξής τους. Επιπλέον, η Μονάδα θα συνδέεται με το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ που έχει ήδη συγκεντρώσει εξαιρετικά σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία. Επιπλέον, η ΚΜ θα έχει και το πρόσθετο έργο της αναγνώρισης και καταγραφής των αναγκών των ομάδων-στόχων. Η κινητοποίηση για επαφή με θεραπευτικό πρόγραμμα δεν αποτελεί άμεσο στόχο της νέας Μονάδας. Ωστόσο, για όσους το επιθυμούν, θα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης, συμβουλευτικής και παραπομπής σε θεραπευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη κοινωνικό-οικονομική πραγματικότητα, με νέες υπό-ομάδες χρηστών στο δρόμο, νέες ουσίες και νέα πρότυπα χρήσης, η δράση αυτή καθίσταται αναγκαία για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων.

Για την τιμή αναφοράς (σύνολο ατόμων που έλαβαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις) χρησιμοποιούνται στοιχεία που καταγράφονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), ενώ ως νέες υπηρεσίες θεωρούνται όλες οι εγκεκριμένες δράσεις.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Η κινητή μονάδα ενημέρωσης και έγκαιρης παρέμβασης για εφήβους αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση καθώς δεν λειτουργούν παρόμοιες μονάδες στην Περιφέρεια Αττικής. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι έφηβοι προσεγγίζονται ευκολότερα στους χώρους που ζουν, εκπαιδεύονται και διασκεδάζουν.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

Το ΚΕΘΕΑ είναι ένας αναγνωρισμένος φορέας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες που προσφέρει σε ευάλωτους πληθυσμούς, αλλά και το σύνολο των παρεμβάσεών του στην κοινωνία, χαρακτηρίζονται από συνέπεια, ήθος, επιστημονικότητα, επαγγελματισμό.

Η θεραπευτική πρόταση του ΚΕΘΕΑ αφουγκράζεται συνεχώς τις σύγχρονες ανάγκες και εξελίσσεται προσφέροντας καινοτόμες κοινωνικές παρεμβάσεις. Η συσσωρευμένη εμπειρία του οργανισμού, το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και το επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει επιτευχθεί μετά από τέσσερις δεκαετίες αδιάλειπτης λειτουργίας, αποτελούν αδιαμφισβήτητα εχέγγυα για την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα του συνόλου των δράσεών του.

Η πρόταση για τη δημιουργία κινητής  μονάδας ενημέρωσης και έγκαιρης παρέμβασης για θέματα εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, στην περιφέρεια Αττικής είναι αναγκαία και καινοτόμα. Ταυτόχρονα σχετίζεται άμεσα με τους κεντρικούς άξονες του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΤΕΧΑΝ (εκπαίδευση & «κοινωνικό κεφάλαιο»). Η λειτουργία της κινητής μονάδας θα προσεγγίσει, με τρόπο καινοτόμο, έναν «δύσκολο» πληθυσμό  - έφηβοι που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών ή για άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές (διαδίκτυο, τυχερά παιχνίδια) -  και θα αφουγκραστεί τις ανάγκες του.

Σε ευρύτερο επίπεδο, τα οφέλη αναμένονται να γίνουν αισθητά στον τομέα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, της φροντίδας της δημόσιας υγείας, της ενίσχυσης της δημόσιας  ασφάλειας αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Κινητές Μονάδες για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση χρησιμοποιημένου υγειονομικού υλικού μετά από χρήση ουσιών, την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και την κάλυψη βασικών αναγκών άστεγων και ενεργών χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Η πρόταση του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών αποτελεί μία καινοτόμα συνδυαστική δράση κοινωνικής πολιτικής, δημόσιας υγείας, αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των άστεγων και ουσιοεξαρτημένων συμπολιτών μας που διαβιούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η κάλυψη των αναγκών τους σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών (σίτιση, ιματισμός), ενώ παράλληλα θα γίνεται και περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση και ανακύκλωση χρησιμοποιημένου υγειονομικού υλικού (σύριγγες) μετά από χρήση ουσιών και διάθεση νέου με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από τα μεταδιδόμενα νοσήματα.

Σημαντικό όφελος της δράσης, πέρα από την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των άστεγων ουσιοεξαρτημένων, αποτελεί και η επίλυση πιθανών προβλημάτων όχλησης και παραβατικότητας που ενδεχομένως να συνδέονται με τη χρήση, ανακουφίζοντας την τοπική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο η ανακύκλωση των συριγγών μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα των εστιών μόλυνσης που ενδεχομένως δημιουργούνται σε σημεία συνάθροισης ουσιοεξαρτημένων και ενέχουν κινδύνους για τους ίδιους, τους κατοίκους της περιοχής αλλά και της Δημόσιας Υγείας.

Η δράση αποτελεί μία ολιστική παρέμβαση με στόχο την προαγωγή της υγείας και την ανακούφιση της τοπικής κοινωνίας στη βάση μίας περιβαλλοντολογικής προσέγγισης με την ανακύκλωση ιματισμού και υγειονομικού υλικού.

Μετρήσιμα στοιχεία της δράσης θα αποτελούν:

 • Ο αριθμός των συριγγών που συλλέγονται και ανακυκλώνονται
 • Ο αριθμός του ιματισμού που συλλέγεται και ανακυκλώνεται
 • Ο αριθμός των ωφελούμενων που έλαβαν υπηρεσίες από την Κινητή Μονάδα
 • Ο αριθμός των διανεμηθέντων υλικών για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των άστεγων ουσιοεξαρτημένων (ιματισμός, σίτιση, καθαρό υλικό ασφαλούς χρήσης)

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Πράξη: Κινητές Μονάδες για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση χρησιμοποιημένου υγειονομικού υλικού μετά από χρήση ουσιών, την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και την κάλυψη βασικών αναγκών άστεγων και ενεργών χρηστών Ψυχοδραστικών ουσιών

 Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού και 2 Κινητών Μονάδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Στο συγκεκριμένο υποέργο θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια δύο Κινητών Μονάδων ειδικά σχεδιασμένων για τη συλλογή και διανομή υγειονομικού υλικού και ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι κινητές μονάδες θα μπορούν να μετακινούνται με ευκολία σε όλα τα σημεία συνάθροισης των άστεγων ουσιοεξαρτημένων και να παρέχουν της υπηρεσίες τους. Συγκεκριμένα θα αποτελούν σημεία όπου οι άστεγοι ουσιοεξαρτημένοι συμπολίτες μας θα μπορούν να καλύπτουν βασικές βιοτικές ανάγκες τους όπως η σίτιση τους και η προμήθεια καθαρού ιματισμού. Παράλληλα θα συλλέγονται οι σύριγγες και ο φθαρμένος ιματισμός και θα ανακυκλώνονται.

 Υποέργο 2: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και κάλυψη λειτουργικών εξόδων για τις ανάγκες της δράσης
Το συγκεκριμένο υποέργο αφορά στην προμήθεια και διανομή καθαρού υγειονομικού υλικού ασφαλούς χρήσης (σύριγγες, προφυλακτικά) για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από τα μεταδιδόμενα νοσήματα αλλά και την προμήθεια γευμάτων και ιματισμού για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών των ωφελούμενων της δράσης.

 Υποέργο 3: Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων υγειονομικού υλικού σε σημεία συνάθροισης ουσιοεξαρτημένων
Το υποέργο αφορά την τοποθέτηση 5 κάδων απορριμμάτων υγειονομικού υλικού σε σημεία συνάθροισης ουσιοεξαρτημένων, με στόχο την συλλογή του από τις κινητές μονάδες και την ανακύκλωσή του. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί ο περιορισμός των υγειονομικών αποβλήτων που μπορεί να συγκεντρώνονται στα σημεία συνάθροισης των ουσιοεξαρτημένων και αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

Ο σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των άστεγων ουσιοεξαρτημένων και η προάσπιση της ατομικής και Δημόσιας Υγείας, στη βάση μίας περιβαλλοντολογικής προσέγγισης, επιτυγχάνοντας παράλληλα την ανακύκλωση απορριμμάτων και την ανακούφιση της τοπικής κοινωνίας από προβλήματα που πιθανόν να συνδέονται με τη χρήση.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση και ανακύκλωση του συνόλου των συριγγών που κάνουν χρήση οι ουσιοεξαρτημένοι στα σημεία συνάθροισής τους, καθώς και του φθαρμένου ιματισμού τους με παράλληλη διανομή καθαρών συνεργών χρήσης και καινούργιου ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών τους. Παράλληλα θα διανέμονται γεύματα και θα παρέχεται και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καλύπτοντας τις ανάγκες τους για σίτιση και φροντίδα αντίστοιχα.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά τις ανάγκες συνανθρώπων μας με τις επαφές με ωφελούμενους να ξεπερνούν τις 50.000, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρεί ο ΟΚΑΝΑ από τις ομάδες streetwork που δραστηριοποιούνται στον πεδίο.

Οι υγειονομικού κάδοι θα εξυπηρετήσουν όλους τους άστεγους ενεργούς χρήστες ουσιών και θα βοηθήσουν στην συλλογή και ανακύκλωση περισσότερων από 200.000 συριγγών.

Παράλληλα, θα διανεμηθούν περισσότερα από 40.000 γεύματα και 1.500 προϊόντα ιματισμού σε τουλάχιστον 10.000 ωφελούμενους.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Η καινοτομία της πρότασης έγκειται στο γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει πολλαπλές δράσεις με πολυεπίπεδα οφέλη τόσο για τον ίδιο τον ωφελούμενο, την τοπική κοινωνία, αλλά και εν γένει τη Δημόσια Υγεία. Όλα αυτά λειτουργούν συνδυαστικά στη βάση μίας περιβαλλοντολογικής προσέγγισης με ανακύκλωση υλικών συνδέοντας έτσι τα οφέλη κοινωνικού χαρακτήρα με τα οφέλη που προκύπτουν όσον αφορά το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Καινοτομία αποτελεί και η μεθοδολογία της πράξης, καθώς οι κινητές μονάδες παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία και δυνατότητα για την κάλυψη πολλαπλών σημείων καθημερινά.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

 1. Διανομή υγειονομικού υλικού ασφαλούς χρήσης για την προάσπιση της ατομικής και Δημόσιας Υγείας από μεταδιδόμενα νοσήματα
 2. Κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών των άστεγων ουσιοεξαρτημένων σε ιματισμό και σίτιση
 3. Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό-στόχο
 4. Συλλογή και ανακύκλωση υγειονομικών αποβλήτων (συριγγών και ιματισμού)
 5. Αποσυμφόρηση των σημείων συνάθροισης ουσιοεξαρτημένων
 6. Διασύνδεση των ωφελούμενων με θεραπεία και με δομές του ΟΚΑΝΑ όπως ο Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης και το Υπνωτήριο ώστε να μπορέσουν να κάνουν το πρώτο βήμα για να επανενταχθούν στην κοινωνία

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

«5Χ5 Αγώνας Ζωής»

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Εμπνεόμενοι από την ευγνωμοσύνη που αισθανόμαστε για την ευκαιρία που μας δίνεται να λάβουμε την επιχορήγηση, επιθυμούμε να επιστρέψουμε ένα μέρος αυτής της επιπλέον δωρεάς πίσω στην κοινωνία. Το Make- A-Wish Ελλάδος, έχοντας κάνει μια μεγάλη προσπάθεια μέσω του προγράμματος «Κατ’ Ευχήν» να διαδώσει το έργο του σε παιδιά που δικαιούνται ευχή και που συμπεριλαμβάνονται στις 13 κατηγορίες ασθενειών, θέλει να προσφέρει 50.000€ σε οργανισμούς με γνώμονα την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Ακολουθούν οι παθήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις εκπλήρωσης ευχής:

 1. Ρευματολογικές Παθήσεις
 2. Πνευμονολογικές Παθήσεις
 3. Ογκολογικές Παθήσεις
 4. Νευρολογικές Παθήσεις
 5. Νεφρολογικές Παθήσεις
 6. Ανοσολογικά Νοσήματα
 7. Λοιμώδη Νοσήματα
 8. Αιματολογικές Παθήσεις
 9. Γενετικές Παθήσεις
 10. Γαστρεντερολογικές Παθήσεις
 11. Ενδοκρινολογικές Παθήσεις
 12. Μεταβολικές διαταραχές
 13. Καρδιολογικές Παθήσεις

Η πρόταση της επιχορήγησης μας θα κινηθεί με βάση 3 άξονες:

Α. Δωρεά και στήριξη σε 5 οργανισμούς που φροντίζουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες
Β. Υποστήριξη 5 παιδιών από κάθε φορέα (συνολικά 25 παιδιά)
Γ. Χρηματοδότηση Ομάδας Έργου 5 ατόμων

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Ακολουθώντας τους τρεις πυλώνες υλοποίησης θα κινηθούμε ως εξής:

Α. Δωρεά και στήριξη σε 5 οργανισμούς που φροντίζουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Συνολική αξία 50.000€

i. Δωρεά 10.000€ σε κάθε ένα από τους παρακάτω φορείς, ΦΛΟΓΑ (Στέγη Πάτρας), Πανηπειρωτική Ένωση για το Νεανικό Διαβήτη (Π.Ε.Ν.ΔΙ.), ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, ΣΤΟΡΓΗ Θεσσαλονίκης και ΕΛΕΠΑΠ Χανίων. Ενημερωτικές συναντήσεις σε όλους τους φορείς με τυποποιημένη παρουσίαση «Κατ’ Ευχήν» και κριτηρίων ένταξης (παθήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις).

Β. Υποστήριξη 5 παιδιών από κάθε φορέα (συνολικά 25 παιδιά). Ακολουθούν οι εσωτερικές διαδικασίες του τμήματος Ευχών (Υπεύθυνη Οικογενειών-Ψυχολόγος και τις Συντονίστριες Εκπλήρωσης Ευχής)

i. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα εκ μέρους οικογένειας
ii. Εγκρίσεις από ιατρούς
iii. Επίσκεψη εξήγησης Σκοπού Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος
iv. Συμπλήρωση και υπογραφή Φόρμας Οικογένειας και Εντύπων Ευχών
v. Επίσκεψη εκμαίευσης ευχής (1 ή 2 συναντήσεις)
vi. Ανάθεση ευχής σε συντονίστρια
vii. Οργάνωση ευχής
viii. Ταξίδι της ευχής (εκπλήξεις και δώρα μέχρι να εκπληρωθεί η ευχή του παιδιού)
ix. Εκπλήρωση ευχής
x. Απολογισμός ευχής. Αποστολή ευχαριστηρίων σε όλους τους συμμετέχοντες

Γ. Υποστήριξη Ομάδας Έργου 5 ατόμων (1 Υπεύθυνη Προγράμματος «5Χ5 Αγώνας Ζωής», 2 Υπεύθυνες Οικογενειών, 1 Συντονίστρια Ευχών και Ψυχολόγος, 1 Υπεύθυνη Εθελοντών)

I. Μισθοδοσία
II. Μεταφορές στους φορείς στήριξης
III. Διαμονή
IV. Σίτιση
V. Επιμόρφωση και ανάπτυξη ανθρώπων

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

Με τη θετική έκβαση της αίτησης επιχορήγησης του προγράμματος, το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος θα υποστηρίξει άμεσα 5 τοπικούς φορείς που φροντίζουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες (ιατρικά θέματα ή/και στέγαση). Έτσι πρωταρχικά, θα ενισχυθεί οικονομικά το έργο τους και θα καλυφθούν ανάγκες που είναι ζωτικής σημασίας. Παράλληλα θα ωφεληθούν στο σύνολο 25 παιδιά των φορέων αυτών και οι οικογένειές τους από την εκπλήρωση της ευχής τους, με σκοπό να βελτιωθεί η ψυχική τους υγεία και να δοθεί ώθηση και δύναμη για να συνεχίσουν να παλεύουν για τη ζωή τους.

Ωφελούμενοι από τη δράση του προγράμματος θα είναι επίσης τόσο οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές των επιμέρους οργανισμών που θα ενισχυθούν, όσο και όλο το δίκτυο των ανθρώπων που θα εμπλακεί από την πλευρά του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος όπως ιατρικό προσωπικό, εθελοντές, δωρητές και εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι επηρεάζονται εν γένει θετικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δωρεά θα καλύψει ανάγκες τις οποίες θα μας έχουν κοινοποιήσει εκ των προτέρων και δεν αφορούν απαραίτητα τις 5 οικογένειες που θα αιτηθούν την εκπλήρωση ευχής. Έτσι καλύπτουμε πολλαπλές ανάγκες των τοπικών αυτών δομών φιλοξενίας και φροντίδας.

Στοιχειοθετώντας τον κοινωνικό αντίκτυπο και ενισχύοντας τα παραπάνω καταγεγραμμένα, θα θέλαμε να αναφερθούμε και σε επίσημα στοιχεία από την πρόσφατη Έκθεση Κοινωνικού Αντικτύπου που διενεργήθηκε για λογαριασμό του οργανισμού. Βάση αυτής, οι κύριες επωφελούμενες ομάδες του Make-A-Wish Ελλάδος είναι τα παιδιά ευχής, οι οικογένειές τους, οι επιστήμονες υγείας, οι εθελοντές και οι δωρητές.

 

Σε συνέχεια των ενεργειών του 3ου άξονα θα τονωθεί η οικονομία μέσα από την διατήρηση και ανάπτυξη 5 υπαρχόντων θέσεων (ομάδας έργου) του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε, με σκοπό τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων πόρων στην εκπλήρωση περισσότερων παιδικών ευχών.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Η καινοτομία του οργανισμού έγκειται καθαρά στον τρόπο που προσεγγίζει τα παιδιά που νοσούν σοβαρά από κάποια σοβαρή ασθένεια. Οι σοβαρά ασθενείς αντιμετωπίζουν ένα κύμα συμπόνιας και οίκτου στο πρόσωπό τους, όπως και οι οικογένειές τους. Οι άνθρωποι του Make-A-Wish Ελλάδος αντιμετωπίζουν τα παιδιά και την οικογένεια μόνο με θετικά συναισθήματα για να τους προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία ζωής. Η εκπλήρωση της πιο βαθιάς ευχής του παιδιού έχει ως μοναδικό σκοπό να αισθανθεί χαρά, αλλαγή και ενδεχομένως έως και την επανέναρξη της ζωής του, να αντλήσει δύναμη ενάντια σε κάθε εμπόδιο της ασθένειας του.

Όπως κάθε παιδί είναι μοναδικό, αντίστοιχα η ευχή του κάθε παιδιού είναι μοναδική. Πέρα από τη βασική του επιθυμία λαμβάνονται υπόψη αναλυτικά οι προτιμήσεις σε φαγητό, χρώματα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αγαπημένα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ενθουσιασμό και συγκίνηση! Κάθε ευχή είναι μια μοναδικά σχεδιασμένη εμπειρία που στοχεύει ακριβώς στην ψυχή του εκάστοτε μοναδικού ΗΡΩΑ!

Επιπρόσθετα, ακολουθώντας το παράδειγμα τις ΤΕΧΑΝ ENVIPCO, επιθυμούμε να δώσουμε έμπρακτη συμπαράσταση σε φορείς που στηρίζουν παιδιά που νοσούν στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης στον αγώνα που δίνουμε όλοι μαζί για το ευ ζην τους.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που ασχολείται με τον ψυχικό κόσμο των παιδιών με σοβαρές ασθένειες, με σκοπό την έμμεση ενίσχυση της σωματικής τους υγείας. Εκπληρώνοντας το μεγαλύτερο όνειρο ενός παιδιού, του γεννιέται η ελπίδα ότι όλα μπορούν να συμβούν ακόμα και να γίνει καλά και αποκτά κίνητρο για να συνεχίζει να παλεύει για την ζωή του.

Σε πρόσφατη δημόσια ομιλία αναφέρθηκε από έμπειρη γιατρό με μακροχρόνια πορεία στο Παίδων Αγία Σοφία, ότι θεωρεί την εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού ένα ανεκτίμητο «εργαλείο» στα χέρια τους, ενώ την ίδια στιγμή μέσα από μία πρόσφατη έκθεση κοινωνικού αντικτύπου που διενεργήθηκε για λογαριασμό του οργανισμού, το 75% των παιδιών δήλωσαν ότι αυξήθηκε η αυτοπεποίθησή τους και θέλησή τους για συνεργασία είτε αφορά ιατρικά θέματα είτε οικογενειακά. Επίσης, μέσα από την ίδια έκθεση, το 97% των παιδιών ευχής είδαν ψυχική βελτίωση στην υγεία τους και μείωση του ψυχολογικού τους στρες. Επιπλέον, ο οργανισμός μέσα από το πρόγραμμα σκοπεύει να ωφελήσει και άλλους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται και νιώθει την κοινωνική ευθύνη να «μοιραστεί» το ποσό της επιχορήγησης. Τα παιδιά του Κάνε-Μία-Ευχή Ελλάδος, μπορεί να είναι παράλληλα παιδιά πολλών ακόμα οργανισμών και σαν μία γροθιά όλοι μαζί και ο καθένας από τη σκοπιά του πρέπει να φροντίζουμε να γίνουν καλά ή να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

WISE GREECE

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Hope Boxes – Τα κουτιά της Ελπίδας φτάνουν σε όλη την Ελλάδα!

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Η χώρα μας πλήττεται τα τελευταία 10 χρόνια από αλλεπάλληλες κρίσεις. Από την οικονομική κρίση περάσαμε στην προσφυγική και από την κρίση του Covid περάσαμε σήμερα στην ενεργειακή κρίση. Σαν αποτέλεσμα, οι συνάνθρωποί μας που ζουν στα όρια της φτώχειας αντιμετωπίζουν διαρκώς το πρόβλημα της έλλειψης βασικών ειδών διατροφής, ενώ το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο τώρα που το κόστος των τροφίμων έχει ανέβει δραματικά.

H μη κερδοσκοπική Κίνηση Wise Greece, παρουσιάζει το πρόγραμμα “Hope Boxes” – τα Κουτιά της ελπίδας, που θα δώσει τρόφιμα από μικρούς Έλληνες παραγωγούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας!

Κάθε Hope Box κοστίζει 15€ και περιλαμβάνει 5 κιλά βασικών τροφίμων που έχει ανάγκη μία οικογένεια, όπως όσπρια, ελαιόλαδο, μέλι, ζυμαρικά κ.α. Τα τρόφιμα προέρχονται από τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις της Wise Greece, με στόχο την ενίσχυσή τους και τα Hope Boxes φτάνουν στα Ιδρύματα της χώρας που στηρίζουν παιδιά, οικογένειες, ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες ομάδες. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη περισσότερους από 35 τόνους τροφίμων, μόνο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα!

Η πρότασή μας είναι να επεκτείνουμε το πρόγραμμα Hope Boxes, οργανώνοντας με την υποστήριξη της Texan – Envipco τη μεγαλύτερη δωρεά Hope Boxes που έγινε ποτέ, φτάνοντας ταυτόχρονα στους 332 Δήμους της Ελλάδας! 

Θα καταφέρουμε έτσι να φτάσουμε στην καρδιά των τοπικών κοινωνιών της Ελλάδας, σε όσο απομακρυσμένη περιοχή και αν βρίσκονται και να ενισχύσουμε με τρόφιμα τους συνανθρώπους μας που πλήττονται από τις συνέπειες της τωρινής κρίσης.

Κουτιά με τρόφιμα πρώτης ανάγκης, θα φτάσουν σε Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Στέγες Ανηλίκων, Κέντρα Υποστήριξης ηλικιωμένων και άλλους Φορείς που τα χρειάζονται, μέσα από τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη διανομή Hope Boxes που οργανώθηκε ποτέ!

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ:

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τους ευάλωτους συνανθρώπους μας και να τους προσφέρουμε τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας (όπως μέλι, ελαιόλαδο, όσπρια κ.α.), τα οποία δυσκολεύονται να προμηθευτούν λόγω του ολοένα αυξανόμενου κόστους τους.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

Υπολογίζοντας το συνολικό κόστος του έργου, θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να αγοράσουμε 12.000 Hope Boxes, που αντιστοιχούν σε 60 τόνους τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας!  Άρα, ένας ή και περισσότεροι Φορείς από κάθε Δήμο της Ελλάδας θα παραλάβουν περισσότερα από 200 κιλά τρόφιμα, για να τα διαθέσουν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται!

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Η Wise Greece  θα αναλάβει τις παραγγελίες των προϊόντων, τη δημιουργία των Hope Boxes, την επικοινωνία με τους Φορείς (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Στέγες ανηλίκων κ.α.) που βρίσκονται σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας και μετά από επικοινωνία μαζί τους, θα αποστείλει σε έναν ή και περισσότερους Φορείς που βρίσκονται στον εκάστοτε Δήμο διακόσια κιλά τρόφιμα! Έτσι, συνολικά θα έχουν διανεμηθεί περισσότεροι από 60 τόνοι τρόφιμα σε κάθε Δήμο της χώρας, φτάνοντας σε όλες τις τοπικές κοινωνίες! Ακριβώς λοιπόν επειδή το πρόγραμμα για να υλοποιηθεί θα έχει ψηφιστεί από όλη την Ελλάδα, θέλουμε και εμείς να στείλουμε τρόφιμα κυριολεκτικά σε όλη την Ελλάδα, για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και να δείξουμε τι μπορούμε να καταφέρουμε όλοι μαζί!  

ΤΑ HOPE BOXES ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Ακριβώς επειδή η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της TEXAN ENVIPCO και με τη συμμετοχή όλης της Ελλάδας, θα θέλαμε τα Hope Boxes να έχουν τα λογότυπα της Εταιρείας, ώστε να υπενθυμίζουμε σε όλους ότι η μεγαλύτερη δωρεά Hope Boxes στην ιστορία μας, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξή σας.

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ:

Υπολογίζουμε ότι μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα θα καταφέρουμε να:

 • Βοηθήσουμε περισσότερους από 20.000 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα που θα παραλάβουν τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης.
 • Να προσφέρουμε συνολικά 12.000 Hope Boxes με 60 τόνους τρόφιμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας! 
 • Υποστηρίξουμε τουλάχιστον 332 Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Ορφανοτροφεία κ.α. που βρίσκονται σε όλους τους Δήμους της χώρας μας.
 • Υποστηρίξουμε τουλάχιστον 20 μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, από τις οποίες θα προμηθευτούμε τα τρόφιμα.
 • Έχουμε έναν διπλό σκοπό: Να προσφέρουμε τρόφιμα σε όσους τα έχουν ανάγκη, αλλά και να ενισχύσουμε τους μικρούς παραγωγούς της χώρας.

Καθημερινά, κατά το χρονικό διάστημα των παραδόσεων των δωρεών θα καταγράφεται και θα παρουσιάζεται η πρόοδος στο site και τα social media μας, παρακολουθώντας τα μέρη που θα έχουν ταξιδέψει τα Hope Boxes, στέλνοντας τρόφιμα και αγάπη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας!

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται από τις συνεχιζόμενες κρίσεις στη χώρα μας, ολοένα και αυξάνεται, ενώ η ενεργειακή κρίση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα νοικοκυριά τον χειμώνα, που θα δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να προμηθευτούν τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης.

Υπολογίζουμε ότι μέσα από το πρόγραμμα HOPE BOXES θα επωφεληθούν περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα θα δείξουμε ότι μέσα από μία συντονισμένη ενέργεια, μπορεί να ενωθεί όλη η Ελλάδα «σαν μία γροθιά» για το κοινό καλό!

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Το να διατεθούν τρόφιμα πρώτης ανάγκης σε συνανθρώπους μας, δεν ενέχει κάποια καινοτομία. Το να διατεθούν όμως για πρώτη φορά μέσα από ένα πρόγραμμα, όπως το Hope Boxes, μέσα από μία συντονισμένη προσπάθεια ταυτόχρονα και στους 332 Δήμους της χώρας μας και μάλιστα τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας που δυσκολεύονται να βρουν τα Ιδρύματα, τα οποία προέρχονται από μικρούς παραγωγούς της χώρας, ενέχει μία σημαντική καινοτομία και πρωτοτυπία, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ξανά ποτέ!

Μέσα από την πρόταση, θα επιτύχουμε να μεγιστοποιήσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα, ενώ θα φτάσουμε στην καρδιά όλων των μικρών τοπικών κοινωνιών της χώρας, που άλλωστε είναι και το ζητούμενο της TEXAN ENVIPCO.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

Οι βασικοί λόγοι επιλογής της πρότασής μας για την υλοποίηση του προγράμματος «Hope Boxes – Τα κουτιά της ελπίδας φτάνουν σε όλη την Ελλάδα» είναι οι κάτωθι:

1. Το έργο βασίζεται σε συγκεκριμένες και πολύ βασικές ανάγκες που έχουν οι συνάνθρωποί μας που πλήττονται από την νέα κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

2. Το πρόγραμμά μας θα έχει αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα, θα φτάσουμε σε χωριά και νησιά της χώρας μας μέσα από μία μαζική κίνηση προσφοράς και αγάπης.

3. Το έργο μας ακουμπά άμεσα την καρδιά των τοπικών κοινωνιών στο επίπεδο των 332 Δήμων της χώρας και όχι σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας, που θα έκανε για εμάς μεν πιο εύκολο το έργο σε επίπεδο διαχείρισης, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα «φτάσουμε» σε όλες τις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

4. Το έργο θα υλοποιηθεί από την πολυβραβευμένη ομάδα της Wise Greece, που έχει εμπειρία και γνώση διαχείρισης πολύπλοκων έργων με εξαιρετικά αποτελέσματα.

ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

 

 

Υπο την αιγιδα

Mε την υποστηριξη

Mε την υποστηριξη