Live ψηφοφορία

ολοκλήρωση ψηφοφορίας Για την Υγεία
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
  Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε!
 • ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΒΓΝΗ) ΚΡΗΤΗΣ
  Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε!
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
  Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε!
 • Δρ. Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας/Εντατικολογίας, Διευθύντρια Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
  Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε!
 • ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
  Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε!
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
  Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε!
 • ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε!
Ψηφοφορία
+30
Επιβεβαιώστε τον κωδικό

Παρακαλώ ελέγξτατε τα μηνύματά σας (sms)

Choose Your Country

 • Greece (+30)

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗ

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Δωμάτια Απόδρασης για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών CitiScape2Health

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Στην πρόταση CitiScape2Health οργανώνουμε δύο σενάρια για το παιχνίδι ενηλίκων Δωμάτιο Απόδρασης. Τα θέματα των σεναρίων είναι:

Α) «Βοήθεια στο βαγόνι 5051», σενάριο άμεσης παροχής Α΄Βοηθειών από πολίτες σε περιστατικό έκτακτης ανάγκης

Β) «Πράσινη αναπνοή», σενάριο πρασινίσματος του αστικού περιβάλλοντος για την προστασία της υγείας των πολιτών

Τα δύο σενάρια έχουν στόχο την κοινωνική επιστήμη, δηλαδή την εκπαίδευση των πολιτών στο πως να αντιμετωπίσουν ακραία περιστατικά όπου απειλείται η ανθρώπινη ζωή και στο πως να εφαρμόσουν καλές πρακτικές βελτίωσης των δεικτών περιβάλλοντος που ζουν, όπως η ποιότητα του αέρα, η μείωση της ρύπανσης και η διαχείριση των απορριμμάτων.

Τα σενάρια των Δωματίων Απόδρασης θα έχουν καθαρά εκπαιδευτικό, συμμετοχικό, βιωματικό χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες σε αυτά πολίτες θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από παιχνίδι να ασκηθούν σε καλές πρακτικές, να λύσουν γρίφους, να βρουν λύσεις, να συνεργαστούν για καλό σκοπό. Και τα δύο σενάρια θα συνοδεύονται από ένα πρώτο μέρος όπου σε μορφή σύντομου βιωματικού σεμιναρίου θα αποκτούν τις βασικές απαιτούμενες γνώσεις για τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι εμπειρίας, το Δωμάτιο Απόδρασης.

Η κάθε πλήρης εφαρμογή του σεναρίου (ισχύει και για τα δυο σενάρια) διαρκεί 120΄. Το πρώτο μέρος, το εκπαιδευτικό, διαρκεί 45΄και το δεύτερο μέρος το ομαδικό βιωματικό παιχνίδι διαρκεί 60΄. Το τελευταίο μέρος 15΄ μετά το παιχνίδι περιλαμβάνει την συζήτηση για την αξιολόγηση της προσπάθειας των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες θα συγκροτούν ομάδες των 4-6 ατόμων. Σε κάθε εφαρμογή των σεναρίων θα είναι επικεφαλής δύο εκπαιδευτές και εμψυχωτές με εκπαίδευση στη διαχείριση ομάδων και στο γνωστικό αντικείμενο α) την παροχή Α΄ Βοηθειών και β) στο Περιβάλλον και την Υγεία.

Τα σενάρια θα εφαρμόζονται σε χώρους του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας στις εγκαταστάσεις της ιατρικής Σχολής, καθώς και σε χώρους που θα παραχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με τον οποίο το Εργαστήριο συνεργάζεται σε θέματα Υγείας και Περιβάλλοντος. Η διάταξη των Δωματίων Απόδρασης θα είναι φορητή, έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία στην εφαρμογή τους. Στόχος είναι συνολικά οι 150 εφαρμογές των 2 σεναρίων σε 750 πολίτες(75+75 εφαρμογές για 375+375 πολίτες)

Ειδικά για το πρώτο σενάριο, Βοήθεια στο βαγόνι 5051, θα υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθεί – σε συνεννόηση με την Hellenic Train- και σε ειδικά διαμορφωμένο βαγόνι της αμαξοστοιχίας Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα. Στόχος είναι η εφαρμογή του Δωματίου Απόδρασης 2 φορές σε μια διαδρομή με επιστροφή, για 3 φορές την εβδομάδα, σε επιβάτες της αμαξοστοιχίας Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Για το δεύτερο σενάριο, Πράσινη αναπνοή, στόχος είναι να εφαρμοστεί σε αστικούς χώρους, όπου υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί το φυσικό περιβάλλον μέσα στο αστικό περιβάλλον. Τέτοιοι χώροι π.χ. στρατόπεδα, αποθήκες, πάρκινγκ θα υποδειχθούν από τους τοπικούς Δήμους. Βασικός στόχος είναι να γίνουν 75 εφαρμογές του σεναρίου σε ομάδες πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα δύο Δωμάτια Απόδρασης θα σχεδιαστούν σε 3 σετ για το «Βοήθεια στο βαγόνι 5051» και σε 3 σετ για το σενάριο «Πράσινη αναπνοή». Όλα τα σετ θα είναι διαθέσιμα για εφαρμογή στο κοινό και σε χρόνο μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, σε συνεργασία με φορείς της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας ή στο πλαίσιο προγραμμάτων CSR.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Υποέργο1: Διαχείριση του έργου για την υλοποίηση φυσικού αντικείμενου, την τήρηση του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος
Στο Υποέργο1 περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και εποπτείας του έργου. Προβλέπονται όλες οι διαχειριστικές ενέργειες για την τήρηση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο των δαπανών, των αμοιβών συνεργατών σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης του έργου και το νομικό πλαίσιο περί οικονομικών ενεργειών. Για την σωστή τήρηση του προϋπολογισμού θα συνταχθούν δύο Οικονομικές Αναφορές Προόδου του έργου, που αποτελούν παραδοτέα του έργου. Η πρώτη είναι προσωρινή και συντάσσεται τον 5ο μήνα από την ομάδα Έργου και η δεύτερη είναι οριστική και συντάσσεται από Ορκωτό Λογιστή στη λήξη του έργου τον 10ο μήνα.

Προβλέπονται επίσης ενέργειες για τη συνεργασία με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Hellenic Train, το Δήμο Θεσσαλονίκης και Δήμο Αθηναίων ή και όποιους άλλους φορείς απαιτηθεί για την εξεύρεση των χώρων εφαρμογής των Δωματίων Διαφυγής. Με τους φορείς αυτούς θα συνταχθεί Μνημόνιο Συνεργασίας, όπου θα περιγράφονται οι όροι εφαρμογής του έργου στους χώρους τους, η διάρκεια, οι συνθήκες, ο σκοπός και το περιεχόμενο του έργου.


Υποέργο2: Οργάνωση 2 σεναρίων Δωματίων Απόδρασης: εξοπλισμός, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαίδευση εμψυχωτών- εκπαιδευτών
Σχεδιασμός των σεναρίων. Τα δύο Δωμάτια Απόδρασης έχουν καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Εντάσσονται στο χώρο της μη-τυπικής βιωματικής εκπαίδευσης. Συνεπώς ακολουθούμε τη διαδικασία οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού εργαλείου.

Ορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι και το γνωστικό περιεχόμενο για κάθε σενάριο. Στην περίπτωση του σεναρίου «Βοήθεια στο βαγόνι 501» το σενάριο βασίζεται στις κλινικές δεξιότητες έκτακτου περιστατικού σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον, όπως αυτές περιγράφονται στο σύγγραμμα ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ που διδάσκεται στο Τμήμα Ιατρικής (συλλογικό έργο, επιστημονική επιμέλεια Καθηγητή Αλ.Σμυρνάκη). Το σενάριο θα περιλαμβάνει εκείνες τις δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν από μη-ειδικούς πολίτες. Στην περίπτωση του σεναρίου «Πράσινη αναπνοή» τα γνωστικά στοιχεία του σεναρίου θα βασιστούν σε δεδομένα από τα ερευνητικά έργα που συμμετέχει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής: SISCODE (Society in Innovation and Science through CODEsign, HORIZON2020 project) και URBANOME (Urban Observatory for Multi-participatory Enhancement of Health and Wellbeing) που συνδυάζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες στο αστικό περιβάλλον με τη σωματική και ψυχική υγεία των πολιτών.

Διαμορφώνονται τα τελικά σενάρια των Δωματίων Απόδρασης, όπου, πέρα από τα γνωστικά στοιχεία, συμπεριλαμβάνονται οι γρίφοι, οι αποστολές και οι παιγνιώδεις διαδικασίες των Δωματίων Απόδρασης. Για το παιγνιώδες μέρος των σεναρίων θα αξιοποιηθεί η γνώση και η δυνατότητα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής & Ψηφιακής Καινοτομίας που έχει σχεδιάσει Δωμάτιο Απόδρασης για κλινικές δεξιότητες σπουδαστών και επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων Escape4Health Erasmus+ project και Clued Up Erasmus+ project (Collaborative Learning Using Escape Designs and Pedagogies).

Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τα δωμάτια διαφυγής. Σε αυτόν περιλαμβάνονται:

 • ιατρικός εξοπλισμός (π.χ. πιεσόμετρα, οξύμετρα, εκπαιδευτικός απινιδωτής)
 • περιβαλλοντικός εξοπλισμός (π.χ. ψηφιακοί αισθητήρες οξυγόνου/CO2)
 • εκπαιδευτικό υλικό: πόστερ, βίντεο, σημειώσεις, καρτέλες δεξιοτήτων
 • υλικό γρίφων, αποστολών, παιχνιδιών σοβαρού σκοπού
 • υλικό και εξοπλισμός διαμόρφωσης των χώρων των δύο Δωματίων Απόδρασης

Διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πακέτου για την εκπαίδευση των εμψυχωτών και εκπαιδευτών των Δωματίων Απόδρασης. Σε αυτό περιλαμβάνονται εγχειρίδια για το γνωστικό περιεχόμενο, οδηγίες για το χειρισμό του σεναρίου του Δωματίου Απόδρασης, εκπαίδευση σε διαδικασίες χειρισμού ομάδων και αξιολόγησης. Σε αυτό το πακέτο ενεργειών περιλαμβάνονται και τα εργαστήρια εκπαίδευσης διάρκειας 8 ωρών για 20 συνολικά εκπαιδευτές που θα στελεχώσουν και θα εφαρμόσουν τα Δωμάτια Απόδρασης.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα υποστηρίζει τα 2 σενάρια των Δωματίων Απόδρασης θα είναι (και θα παραμείνει αναρτημένο και μετά τη λήξη του έργου) στην εκπαιδευτική πλατφόρμα MOOC (Massive Open Online Courses) που διαθέτει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας


Υποέργο3: Ενέργειες υλοποίησης 75+75 εφαρμογών στα 2 Δωμάτια Απόδρασης.

Για τα Δωμάτια Απόδρασης οι εφαρμογές θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου στο χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και σε χώρο που θα παραχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή άλλοι Δήμοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο σχεδιασμό του έργου προβλέπεται και η εφαρμογή των 60 από τις 150 εφαρμογές σε Δήμους εκτός Νομού Θεσσαλονίκης σε Αθήνα ή σε άλλα σημεία της επικράτειας.

Για τη δημιουργία των Δωματίων Απόδρασης απαιτείται διαμόρφωση των χώρων με ελαφριά ενδεικτικά σκηνικά στοιχεία (set up σκηνικού). Η εγκατάσταση των Δωματίων Απόδρασης θα είναι ευέλικτη έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί με σχετική ευκολία από χώρο σε χώρο. Για τη συμμετοχή των πολιτών στα Δωμάτια Απόδρασης (η οποία θα είναι δωρεάν) θα λειτουργήσει Γραμματεία Κρατήσεων μέσω του site του έργου. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον ιστότοπο και στο μηχανισμό κράτησης, στα έντυπα του έργου που θα διανεμηθούν, θα υπάρχει QRCode link για εγγραφές και κρατήσεις. .

Η εφαρμογή των σεναρίων των Δωματίων Απόδρασης θα γίνεται από 2 εκπαιδευτές εμψυχωτές, εκπαιδευμένους στο αντικείμενο και στο περιεχόμενο του σεναρίου. Πριν από κάθε εφαρμογή οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν ένα σύντομο βιωματικό εργαστήριο, όπου θα αποκτούν τις βασικές γνώσεις που θα χρειαστούν να αξιοποιήσουν στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και το προκαταρτικό σεμινάριο και το παιχνίδι εφαρμόζονται στον ίδιο διαμορφωμένο χώρο του Δωματίου Απόδρασης.

Το σενάριο του Δωματίου «Βοήθεια στο βαγόνι 5051» θα περιλαμβάνει τις βασικές δεξιότητες Α΄Βοηθειών, όπως: έλεγχος αναπνοής, ΚΑΡΠΑ, χρήση αυτόματου απινιδωτή, υποβοήθηση αναπνοής. Η βασική ιδέα του σεναρίου είναι ότι «Στο βαγόνι 5051 βρέθηκε επιβάτης χωρίς τις αισθήσεις του. Οι επιβάτες (συμμετέχοντες παίκτες) καλούνται να προσφέρουν τις προβλεπόμενες Α΄ Βοήθειες μέχρι το τρένο να φτάσει στον επόμενο σταθμό όπου τους περιμένει ασθενοφόρο και διασώστες. Μέχρι τον επόμενο σταθμό έχουν στη διάθεσή τους 60΄για να κρατήσουν τον επιβάτη στη ζωή» Προβλέπονται 75 εφαρμογές του Δωματίου με συμμετοχή ομάδων από 4 έως 6 ενήλικες. Συνολικά θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σενάριο «Βοήθεια στο βαγόνι 5051» 375 πολίτες σε διάστημα 6 μηνών.

Για το Δωμάτιο Απόδρασης «Πράσινη αναπνοή» αφορά τις επιπτώσεις που έχει η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην υγεία των πολιτών στις πόλεις. Σύμφωνα με το σενάριο, «Οι συμμετέχοντες αποτελούν μια επιτροπή διαχείρισης κρίσης οξυμένου προβλήματος που απειλεί την υγεία των πολιτών. Στους πολίτες παρατηρήθηκαν αυξημένα συμπτώματα παράδοξης συμπεριφοράς και σωματικών συμπτωμάτων που οφείλονται στην ηχορύπανση και στα αυξημένα επίπεδα ορισμένων στοιχείων στον αέρα της πόλης» Στο πλαίσιο του σεναρίου οι συμμετέχοντες θα κληθούν να προτείνουν λύσεις αναμόρφωσης και διάπλασης άδειων κοινόχρηστων χώρων, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές που ευνοούν την ανάπτυξη του φυσικού πρασίνου και βελτιώνουν την υγεία των πολιτών. Προβλέπονται 75 εφαρμογές του Δωματίου με τη συμμετοχή ομάδων από 4 έως 6 ενήλικες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό σενάριο «Πράσινη αναπνοή» θα συμμετέχουν 375 πολίτες σε διάστημα 6 μηνών.

Ειδικά για το σενάριο «Βοήθεια στο βαγόνι 5051» οι υπεύθυνοι του Έργου σε συνεργασία με την Hellenic Train θα εξετάσουν το ενδεχόμενο, ένα από τα τρία σετ του Δωματίου, να στηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο βαγόνι στης αμαξοστοιχίας Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, στη διάρκεια του ταξιδιού, και οι συμμετέχοντες της εφαρμογής να είναι πραγματικοί επιβάτες της αμαξοστοιχίας. Για το σκοπό αυτό θα γίνει επαφή και συνεννόηση με την Hellenic Train και θα συνταχθεί Μνημόνιο Συνεργασίας.

Κατά την εφαρμογή των δύο σεναρίων, προβλέπεται η αξιολόγηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, από συνεργάτη της Ομάδας Έργου, που θα καταγράψει δεδομένα καλής εφαρμογής, μέσα από δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η καταγραφή των δεδομένων θα γίνει με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις των συμμετεχόντων.

Με τη λήξη του έργου, τα Δωμάτια Απόδρασης ως εγκατάσταση χώρου, παραμένουν στη διάθεση των φορέων (Δήμων ή ότι άλλο) συμμετείχαν στην εφαρμογή του έργου, προς παραπέρα αξιοποίησή τους, σε δεύτερο χρόνο.


Υποέργο 4: Ενέργειες προβολής, επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου

Οι επικοινωνιακές ενέργειες αφορούν τόσο την αναγνώριση της χρηματοδότησης του έργου, όσο και τη δημοσιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών για τη συμμετοχή των πολιτών. Ωστόσο, οι ενέργειες μπορεί να είναι κοινές και να εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τους δύο στόχους.

Προβλέπονται:

 • Η δημιουργία ιστότοπου και προφίλ στα Social Media όπου παρουσιάζεται το έργο, οι στόχοι, οι συντελεστές του, οι δράσεις του. Στα μέσα αυτά θα υπάρχει μηχανισμός δήλωσης συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις του έργου.
 • Εκδήλωση έναρξης με Συνέντευξη Τύπου για ενημέρωση των ΜΜΕ για τις ενέργειες του έργου. Προβλέπεται η παρουσία τουλάχιστον 10 εκπροσώπων έντυπων και ψηφιακών ΜΜΕ
 • Εκδήλωση λήξης του έργου όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα υλοποίησης του έργου. Προβλέπεται η παρουσία τουλάχιστον 10 εκπροσώπων έντυπων και ψηφιακών ΜΜΕ και η συμμετοχή στην εκδήλωση 10 εκπροσώπων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Παραγωγή μονόφυλλου εντύπου 10.000 τμχ για μαζική διανομή με qrc link για ενημέρωση του κοινού
 • Παραγωγή βίντεο 2΄ αποτύπωσης των δράσεων του έργου για την προβολή αυτού
 • Αποστολή 4 Press kit στα ΜΜΕ με υλικό και πληροφορίες σχετικά με την έναρξη, την πρόοδο και την ολοκλήρωση του έργου τους μήνες Μ1, Μ5, Μ8, Μ11.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

Σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών σε θέματα Υγείας και Περιβάλλοντος, συχνά αυτή περιορίζεται σε καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η πληροφορία περνά στους πολίτες, αλλά δεν μετατρέπεται σε δράση και ενεργοποίηση. Υπάρχει ένα κενό, μια αμηχανία από την πλευρά του κοινού σχετικά με το «τί να κάνω, πως να βοηθήσω», είτε μιλάμε για ατομικά περιστατικά, όπως η περίπτωση προσφοράς Α΄Βοηθειών, είτε αναφερόμαστε σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η υγεία των πολιτών. Οι πολίτες θέλουν, αλλά δεν ξέρουν πως να βοηθήσουν.

Η πρόταση προσφέρει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν αντιμέτωποι με μια προσομοίωση της πραγματικότητας και να ζήσουν μια πραγματική εμπειρία με καθημερινές καταστάσεις. Οι συμμετέχοντες αποκτούν τις γνώσεις που χρειάζονται για να γίνουν χρήσιμοι και στη συνέχεια, μέσα στο Δωμάτιο Απόδρασης, έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις. Επιπρόσθετα, η εμπειρία του Δωματίου Απόδρασης είναι μια εμπειρία ομαδική, μια διαδικασία συνεργασίας. Αυτό καλλιεργεί την αντίληψη και τη δεξιότητα της συνεργασίας. Από την ατομική ευθύνη περνάμε στην συνεργατική δράση.

Ο στόχος του έργου είναι διπλός. Από τη μια δημιουργεί τις συνθήκες για 750 άτομα να εκπαιδευτούν και να ασκηθούν σε δεξιότητες σχετικά με την Υγεία και το Περιβάλλον και από την άλλη να δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό γεγονός που θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ως δευτερογενής αντίκτυπος του έργου. Το ευρύ κοινό θα ενημερωθεί ότι κάποιοι συμπολίτες τους, εκπαιδεύτηκαν και είναι έτοιμοι να δράσουν. Αυτό θα είναι το παράδειγμα που δείχνει το δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλοι τα ίδια βήματα: ενημέρωση, εκπαίδευση, συμμετοχή για τα θέματα που σε αφορούν.

Οι ομάδες πολιτών που θα συμμετάσχουν στα Δωμάτια Απόδρασης θα προκύψουν από:

 • Την Ερευνητική Κοινότητα του Living Lab του Εργαστηρίου
 • Την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα φοιτητών και ερευνητών
 • Τις ομάδες φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών που συνεργάζονται με το Εργαστήριο
 • Το ευρύτερο κοινό της πόλης

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Η πρόταση προσφέρει στο χώρο της Επιστήμης των Πολιτών μια λύση που συνδυάζει μάθηση, ευχαρίστηση, κινητοποίηση. Η πρόταση ουσιαστικά αφορά μια διαδικασία μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από βιωματικές διαδικασίες. Στοχεύει στη γνώση, την πρακτική άσκηση και την αύξηση του εσωτερικού κινήτρου των συμμετεχόντων, για να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζεται από την αξιοποίηση των «παιχνιδιών σοβαρού σκοπού» που έχουν τα στοιχεία:

 • Απόκτηση γνώσεων
 • βιωματική εμπειρία,
 • συνεργασία σε ομάδες
 • συναισθηματική ικανοποίηση από την επίτευξη του σκοπού,
 • προσομοίωση πραγματικότητας

Το αποτέλεσμα της συμμετοχής είναι ένα βίωμα πάνω στο οποίο θα χτίσει ο κάθε συμμετέχοντας, νοιώθοντας ότι είναι «ο άνθρωπος κλειδί για την αλλαγή», ο ήρωας της καθημερινότητας. Η γνώση έρχεται μαζί με την καταξίωση και την ικανοποίηση ότι «μπορώ να γίνω χρήσιμος». Και όλο αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια ψυχαγωγική-εκπαιδευτική διαδικασία, ευχάριστη και φιλική στο χρήστη. Από τη διδακτική προσέγγιση του θέματος Υγεία, περάσαμε στην συμμετοχική και ψυχαγωγική προσέγγιση, χωρίς να υπολειπόμαστε σε εκπαιδευτική αξία.

Πέρα από την καινοτομία της εκπαιδευτικής προσέγγισης, τα εκπαιδευτικά/ψυχαγωγικά Δωμάτια Απόδρασης είναι μια καινοτόμος και πρωτότυπη προσέγγιση, όπως και κάθε παιχνίδι σοβαρού σκοπού που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

Η πρόταση χαρακτηρίζεται από συνδυαστικές λύσεις που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα και στον κοινωνικό αντίκτυπο. Συνδυάζει το ανθρώπινο στοιχείο με το περιβαλλοντικό. Αντιμετωπίζει το θέμα Άνθρωπος και Περιβάλλον ως ενιαίο σύστημα και αναφέρεται στην υγεία του ανθρώπου και στην «υγεία» του περιβάλλοντος. Αυτό λειτουργεί ενισχυτικά στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού, «το θέμα περιβάλλον είναι το θέμα της υγείας του!».

Συνδυάζει μάθηση με παιχνίδι. Αυτό δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για συμμετοχή και συνεργασία. Η προσέγγιση είναι βιωματική. Ουσιαστικά δημιουργούνται εμπειρίες που προσομοιάζουν την πραγματικότητα. Οι συμμετέχοντες ζουν το πρόβλημα και αντιμετωπίζουν ρεαλιστικά τη λύση του.

Συνδυάζει το ατομικό με το κοινωνικό σύνολο. Οι συμμετέχοντες, ως άτομα ο καθένας, βλέπουν την παρουσία τους να είναι σημαντική για το ευρύτερο σύνολο. Το ατομικό γίνεται κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Η πρόταση κάνει ακόμη μια σύνδεση, συνδυάζοντας την δράση στο τοπικό πεδίο με τους παγκόσμιου στόχους για την υγεία και το περιβάλλον.

Η πρόταση ξεκινά από την ατομική συμμετοχή και αγγίζει τα παγκόσμια προβλήματα Υγείας και Περιβάλλοντος, θέτοντας τον άνθρωπο μέσα στο περιβάλλον που ζει, επικοινωνεί και αναπτύσσεται. Εκπαιδεύει τους πολίτες για να νοιώσουν και να είναι το πρόσωπο κλειδί που θα φέρει την αλλαγή. Αυτή προσέγγιση μεγιστοποιεί τον κοινωνικό αντίκτυπο και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε σχέση με μια κλασική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που κρατά το κοινό της ως παθητικούς δέκτες απέναντι στο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η πρόταση ως σύνολο, συνδυάζει όλους τους παράγοντες της τετραπλής έλικας ανάπτυξης:

 • Η κοινωνία με τους πολίτες που συμμετέχουν
 • Η επιστημονική γνώση του φορέα υλοποίησης
 • Οι φορείς αυτοδιοίκησης και της ΚτΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας)
 • Ο φορέας χρηματοδότησης με το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από την πραγματική οικονομία

Μαζί με αυτούς τους τέσσερεις παράγοντες προσθέτουμε και την παράμετρο «Υγεία & Περιβάλλον» και δημιουργούμε μια πενταπλή έλικα, σύμφωνα με τις ανάγκες αντιμετώπισης των σύγχρονων προβλημάτων.
Πέρα από την στρατηγική προσέγγισης που αναλύεται παραπάνω, το ίδιο το μέσο στο οποίο βασίζεται το έργο, τα εκπαιδευτικά Δωμάτια Απόδρασης είναι μια καινοτόμα και πρωτότυπη προσέγγιση, που προκαλεί το ενδιαφέρων των πολιτών και δημιουργεί ισχυρό επικοινωνιακό γεγονός για την ανάδειξη του σκοπού της χρηματοδότησης.
Τέλος, η πρόταση δημιουργεί υποδομές διαθέσιμες για αξιοποίηση στο μέλλον και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Οι υποδομές αυτές είναι παραμένουν αξιοποιήσιμες από τους φορείς που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου (Δήμους, Hellenic Train και όποιος άλλος φορέας) Συνοψίζονται σε:

 • 3+3 σετ Δωματίων Απόδρασης για 2 θεματικά σενάρια
 • Εκπαιδευτικό υλικό για τους πολίτες για Α΄ Βοήθειες και Περιβάλλον & Υγεία

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΒΓΝΗ) ΚΡΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Επιτόπια επεξεργασία νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η αποτελεσματική λειτουργία μιας μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων στο ΒΓΝΗ. Τα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα θα προέρχονται από επιλεγμένες κλινικές του νοσοκομείου με ιδιαίτερα επιβαρυμένα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα από την Ά και 'Β Παθολογική και Ογκολογική Κλινική. Η μονάδα θα έχει ως στόχο την ικανοποιητική απομάκρυνση των οργανικών μικρορύπων που περιέχονται στα επιβαρυμένα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα των επιλεγμένων κλινικών και την ασφαλή διάθεση και επαναχρησιμοποίησή τους στους χώρους πρασίνου του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του συστήματος στο ΒΓΝΗ θα έχει ως στόχο την απομάκρυνση ανθεκτικών στη βιοαποδόμηση/ τοξικών φαρμακευτικών ουσιών από συγκεκριμένες ροές επιβαρυμένων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων (π.χ. υγρά απόβλητα χημειοθεραπείας). Η μονάδα θα εφαρμόζει τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης (lJV/ Η2Ο2) για την επιτόπια επεξεργασία συγκεκριμένης ροής ιδιαίτερα επιβαρυμένων υγρών αποβλήτων. Στόχος είναι να επιτυγχάνεται απομάκρυνση μεγαλύτερη του 85% των οργανικών μικρορύπων, απομάκρυνση μεγαλύτερη του 95% COD και ΝΗ4-Ν και παραγωγή ανακτημένου νερού κατάλληλου για αστική χρήση στους χώρους πρασίνου του νοσοκομείου, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ 145116/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα). Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας επιβαρυμένων σε φαρμακευτικές ουσίες υγρών αποβλήτων τουλάχιστον 400 L/h, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των υγρών αποβλήτων από τις επιλεγμένες κλινικές και θα εφαρμόζει τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης (lJV/ Η2Ο2) για την προ επεξεργασία της συγκεκριμένης ροής των υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων. Το σύστημα θα παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση για την σωστή λειτουργία του, ενώ θα λαμβάνονται τακτικά δείγματα για την αξιολόγηση και τον έλεγχο απομάκρυνσης συμβατικών ρύπων και μικρορύπων. Τέλος, θα διοργανωθούν δράσεις δημοσιότητας προς το ευρύ κοινό για την ενημέρωσή του, οι οποίες θα περιλαμβάνουν επισκέψεις κοινού και συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού και εκπροσώπων φορέων στην εγκατάσταση, οργάνωση επιστημονικού συμποσίου σχετικού με τη διαχείριση νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσματα λειτουργίας της μονάδας, όπως και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την άρδευση των χώρων πρασίνου του νοσοκομείου.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Τα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα, εκτός από τους συμβατικούς ρύπους των αστικών λυμάτων (BOD, COD, TSS, ΝΗ4-Ν, ΤΡ), περιέχουν και μία μεγάλη ποικιλία μικρορύπων που περιλαμβάνουν ευρέως χρησιμοποιούμενες φαρμακευτικές ενώσεις (όπως αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη, αντιβιοτικά), εξειδικευμένες χημικές ουσίες για τη θεραπεία συγκεκριμένων παθήσεων (π.χ κυτταροστατικές ενώσεις), απολυμαντικά καθώς και πολυανθεκτικά βακτήρια (Verlicchi, 2018).

Τα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα συλλέγονται από τις διαφορετικές πτέρυγες του κάθε νοσοκομείου και καταλήγουν στη δημόσια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), είτε απευθείας μέσω του αποχετευτικού δικτύου της πόλης είτε μετά από μερική επεξεργασία που συνήθως στοχεύει στην εξουδετέρωση των υγρών αποβλήτων και στη μείωση του οργανικού τους φορτίου εντός του χώρου του νοσοκομείου. Από την άλλη, οι αστικές ΕΕΛ δεν έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν φαρμακευτικές ουσίες με αποτέλεσμα τελικά οι μικρορύποι να ανιχνεύονται στο υδατικό περιβάλλον σε σημαντικές συγκεντρώσεις.

Η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι ορισμένες από τις φαρμακευτικές ουσίες επηρεάζουν τους οργανισμούς, για παράδειγμα η παρουσία οιστρογόνων προκαλεί ερμαφροδιτισμό στα Ψάρια, ενώ ορισμένες Ψυχοφαρμακευτικές ουσίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ψαριών (Carraro et al., 2016). Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Ε. έχει ήδη συμπεριλάβει πέντε (5) φαρμακευτικές ουσίες (ονομαστικά: erythromycin, clarithromycin, azithromycin, amoxicillin, ciprofloxacin) στη λίστα με τους μικρορύπους που παρακολουθούνται τακτικά στα υδάτινα σώματα με στόχο να ενσωματωθούν στο μέλλον στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΙ), 2018). Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών και η συχνή ανίχνευση τους στο περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ανθεκτικότητα βακτηριακών πληθυσμών μέσω εξάπλωσης γονιδίων ανθεκτικότητας.

Οι μέθοδοι που συνήθως εφαρμόζονται για τη βιολογική επεξεργασία περιλαμβάνουν ενεργό Ιλύ ή αερόβιο βιοαντιδραστήρα μεμβανών (MBR). Η μέθοδος της ενεργού ιλύος επιτυγχάνει μερική απομάκρυνση των φαρμακευτικών ενώσεων, ενώ μεγαλύτερη είναι η απομάκρυνση που παρατηρείται στα συστήματα MBR όπου μαζί με τον οζονισμό επιτυγχάνεται απομάκρυνση 70% για αρκετές φαρμακευτικές ενώσεις (Sipma et αι. , 2010; Silva et αι., 2012).

Πρόσφατες εργασίες έχουν δείξει ότι είναι οικονομικά αποδοτικότερη η επεξεργασία αστικών λυμάτων συνδυάζοντας αυστηρά αναερόβιες και αερόβιες βιολογικές διεργασίες (G u et αι 2017), ενώ παράλληλα σε αυτές επιτυγχάνεται και σημαντική απομάκρυνση των οργανικών μικρορύπων (Kora et αι. , 2019).

Σε ότι αφορά στην προχωρημένη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, υπάρχουν πολλές πρόσφατες μελέτες που αποδεικνύουν ότι είναι εφικτή τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη για επιβαρυμένα απόβλητα η διάσπαση ανθεκτικών φαρμακευτικών ουσιών με διεργασίες προηγμένης οξείδωσης, όπως η μέθοδος φώτο-&Γήοη (Giannakis et al., 2017), η χρήση lJV/H202 (Wols et al., 2013) και η ετερογενής φώτο-κατάλυση (Kaur et al., 2016).

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η αποτελεσματική λειτουργία μιας μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων στο ΒΓΝΗ. Τα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα θα προέρχονται από επιλεγμένες κλινικές του νοσοκομείου με ιδιαίτερα επιβαρυμένα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα από την Ά και 'Β Παθολογική και Ογκολογική Κλινική.

Η μονάδα θα έχει ως στόχο την ικανοποιητική απομάκρυνση των οργανικών μικρορύπων που περιέχονται στα επιβαρυμένα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα των επιλεγμένων κλινικών και την ασφαλή διάθεση και επαναχρησιμοποίησή τους στους χώρους πρασίνου του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του συστήματος στο ΒΓΝΗ θα έχει ως στόχο την απομάκρυνση ανθεκτικών στη βιοαποδόμηση/ τοξικών φαρμακευτικών ουσιών από συγκεκριμένες ροές επιβαρυμένων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων (π.χ. υγρά απόβλητα χημειοθεραπείας). Η μονάδα θα εφαρμόζει τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης (lJV/ Η2Ο2) για την επιτόπια επεξεργασία συγκεκριμένης ροής ιδιαίτερα επιβαρυμένων υγρών αποβλήτων. Στόχος είναι να επιτυγχάνεται απομάκρυνση μεγαλύτερη του 85% των οργανικών μικρορύπων, απομάκρυνση μεγαλύτερη του 95% COD και ΝΗ4-Ν και παραγωγή ανακτημένου νερού κατάλληλου για αστική χρήση στους χώρους πρασίνου του νοσοκομείου, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ 145116/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα). Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας επιβαρυμένων σε φαρμακευτικές ουσίες υγρών αποβλήτων4ΟΟ L/h, η οποία καλύπτει το σύνολο των υγρών αποβλήτων από τις επιλεγμένες κλινικές και θα εφαρμόζει τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης (lJV/ Η2Ο2) για την προεπεξεργασία της συγκεκριμένης ροής των υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων. Το σύστημα θα παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση για την σωστή λειτουργία του, ενώ θα λαμβάνονται δείγματα σε τακτική βάση για την αξιολόγηση και τον έλεγχο απομάκρυνσης συμβατικών ρύπων και μικρορύπων. Τέλος, θα διοργανωθούν δράσεις δημοσιότητας προς το ευρύ κοινό για την ενημέρωσή του, οι οποίες θα περιλαμβάνουν επισκέψεις κοινού και συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού και εκπροσώπων φορέων στην εγκατάσταση, οργάνωση επιστημονικού συμποσίου σχετικού με τη διαχείριση νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσματα λειτουργίας της μονάδας, όπως και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την άρδευση των χώρων πρασίνου του νοσοκομείου.

Οι φάσεις του έργου, οι εμπλεκόμενοι σε κάθε φάση και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ανά φάση, περιγράφονται ως εξής:

ΦΑΣΗ 01: Χαρακτηρισμός επιβαρυμένων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων στις επιλεγμένες κλινικές του ΒΓΝΗ.
Εμπλεκόμενοι: ΒΓΝΗ, ΕΛΜΕΠΑ.
Το ΒΓΝΗ θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων κατανάλωσης νερού και φαρμακευτικών ενώσεων εντός του Νοσοκομείου, όπως και για τις μετρήσεις παροχής των υγρών αποβλήτων από τις επιλεγμένες κλινικές. Το ΕΛΜΕΠΑ θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, την ανάλυση και την αξιολόγηση των αναλύσεων των δειγμάτων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα φάσης έργου:
Καταγραφή του όγκου και των χαρακτηριστικών των επιβαρυμένων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων στις επιλεγμένες κλινικές του ΒΓΝΗ, τα οποία πρόκειται να επεξεργαστούν στην προτεινόμενη μονάδα.

ΦΑΣΗ 02: Ανάπτυξη και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας επιβαρυμένων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων.
Εμπλεκόμενοι: ΒΓΝΗ, ΕΛΜΕΠΑ.
Το ΒΓΝΗ θα είναι υπεύθυνο για την ανάθεση σε εξωτερικό εργολάβο του σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής και παρακολούθησης λειτουργίας της προτεινόμενης μονάδας. Το ΕΛΜΕΠΑ θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και την ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται σε τακτική βάση, για τον έλεγχο απομάκρυνσης συμβατικών ρύπων και μικρορύπων των επεξεργασμένων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα φάσης έργου:
Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και παρακολούθηση λειτουργίας της μονάδας προηγμένης οξείδωσης (l)V/ Η2Ο2), όπως και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας των επιβαρυμένων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων από τη συγκεκριμένη μονάδα.

ΦΑΣΗ 03: Εκτίμηση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
Εμπλεκόμενοι: ΕΛΜΕΠΑ.
Το ΕΛΜΕΠΑ θα αναλάβει τη λήψη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την μονάδα και θα πραγματοποιήσει το πειράματα επαναχρησιμοποίησης.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα φάσης έργου:
Μελέτη επίδρασης της άρδευσης στην ανάπτυξη των φυτών και στο έδαφος. Εξέταση δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την άρδευση των χώρων πρασίνου του νοσοκομείου.

ΦΑΣΗ 04: Δράσεις δημοσιότητας προς το ευρύ κοινό.
Εμπλεκόμενοι: ΒΓΝΗ, ΕΛΜΕΠΑ.
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα φάσης έργου:
ανάδειξη των αποτελεσμάτων του έργου. Ενημέρωση ευρύτερου κοινού και συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, όπως και εκπροσώπων φορέων. Επιστημονικό συμπόσιο σχετικά με τη διαχείριση των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την άρδευση των χώρων πρασίνου του νοσοκομείου.

Κύριος στόχος και αναμενόμενο αποτέλεσμα:
του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας που θα αξιολογεί τις πηγές και το φορτίο των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων σε οργανικούς μικρορύπους και που θα εφαρμόζει επιτόπια επεξεργασία τους με οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο ώστε να μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια στο περιβάλλον ή να επαναχρησιμοποιηθούν σε χώρους πρασίνου. Το προτεινόμενο έργο παράγει επιστημονικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας που προάγουν την υφιστάμενη γνώση και αριστεία στη διαχείριση των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τεχνικές λύσεις με άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας που θα αξιολογεί τις πηγές και το φορτίο των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων σε οργανικούς μικρορύπους και που θα εφαρμόζει επιτόπια επεξεργασία τους με οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο ώστε να μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια στο περιβάλλον ή να επαναχρησιμοποιηθούν σε χώρους πρασίνου. Το προτεινόμενο έργο παράγει επιστημονικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας που προάγουν την υφιστάμενη γνώση και αριστεία στη διαχείριση των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τεχνικές λύσεις με άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα. Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει στη μείωση των συγκεντρώσεων μικρορύπων στο υδατικό περιβάλλον και σε αύξηση της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, προασπίζοντας με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας διαχείρισης των επιβαρυμένων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων που θα μπορεί δυνητικά να εφαρμοστεί στο σύνολο των ελληνικών νοσοκομείων, παρέχοντας προστασία του περιβάλλοντος και υπηρετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα ανά φάση έργου,είναι:

 1. Πλήρης καταγραφή του όγκου και των χαρακτηριστικών των επιβαρυμένων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων στις επιλεγμένες κλινικές του ΒΓΝΗ, τα οποία πρόκειται να επεξεργαστούν στην προτεινόμενη μονάδα.
 2. Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και παρακολούθηση λειτουργίας της μονάδας προηγμένης οξείδωσης, όπως και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας των επιβαρυμένων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων από τη συγκεκριμένη μονάδα.
 3. Μελέτη επίδρασης της άρδευσης στην ανάπτυξη των φυτών και στο έδαφος. Εξέταση δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την άρδευση των χώρων πρασίνου του νοσοκομείου.
 4. Ενημέρωση ευρύτερου κοινού και συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, όπως και εκπροσώπων φορέων. Επιστημονικό συμπόσιο σχετικά με τη διαχείριση των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την άρδευση των χώρων πρασίνου του νοσοκομείου.

Οι ωφελούμενοι από την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης με τίτλο: «Επιτόπια επεξεργασία νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, On-site treatment of hospital wastewater», είναι:

 • Το Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου,
 • Το ΕΛΜΕΠΑ, αλλά και η ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, μέσω της τεχνογνωσίας που θα αναπτυχθεί, σε έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα, όπως είναι αυτός της επεξεργασίας επικίνδυνων υγρών αποβλήτων,
 • Τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας, μέσω της τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί, της μονάδας που θα σχεδιασθεί, μελετηθεί, κατασκευαστεί και λειτουργήσει και της δυνατότητας που υπάρχει αντίστοιχη τεχνολογία να αναπτυχθεί και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα από 140 νοσοκομεία με ημερήσια παροχή νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων που κυμαίνεται μεταξύ 80 και 450 m3/day και περισσότερα από 250 λοιπά δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που παρέχουν εξειδικευμένες διαγνωστικές, νοσηλευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.
 • οι ΕΕΛ των Δήμων που θα υποδέχονται λιγότερα επιβαρυμένα απόβλητα προς επεξεργασία, αλλά και μικρότερη ποσότητα αυτών

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Η συχνή ανίχνευση φαρμακευτικών ενώσεων στο υδατικό περιβάλλον έχει ανοίξει τη συζήτηση παγκοσμίως για την επεξεργασία των επιβαρυμένων με αυτές υγρών αποβλήτων στην πηγή. Υπό αυτό το πρίσμα, ευρωπαϊκές χώρες που πρωτοπορούν στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής τεχνολογίας όπως η Ελβετία και Δανία έχουν χρηματοδοτήσει ερευνητικά προγράμματα με συναφή αντικείμενα και έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση των πρώτων συστημάτων επεξεργασίας των νοσοκομειακών αποβλήτων που στοχεύουν στην απομάκρυνση των οργανικών μικρορύπων συνδυάζοντας τη βιολογική επεξεργασία με οζονισμό (Kovalova et αι. , 2012, Kovalova et al., 2013; Lee et al., 2014; Hansen et al., 2016; Tang et al., 2019).

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα από 140 νοσοκομεία με ημερήσια παροχή που κυμαίνεται μεταξύ 80 και 450 m3/day και περισσότερα από 250 λοιπά δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που παρέχουν εξειδικευμένες διαγνωστικές, νοσηλευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες. Παρά το γεγονός ότι το 60% των ελληνικών νοσοκομείων διαθέτει σύστημα προεπεξεργασίας των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων για ρύθμιση του ΡΗ και μερική μείωση του οργανικού φορτίου, σε κανένα από τα παραπάνω ιδρύματα δεν λαμβάνεται μέριμνα για την απομάκρυνση των οργανικών μικρορύπων από αυτά. Παράλληλα, καθώς τα υφιστάμενα συστήματα -όπου υπάρχουν εφαρμόζουν τη μέθοδο της ενεργού Ιλύος σε αερόβιους αντιδραστήρες είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, παράγουν περίσσεια ιλύος και επεξεργασμένα υγρά απόβλητα ακατάλληλα για τελική διάθεση σε αποδέκτη ή επαναχρησιμοποίηση.

Σε ότι αφορά στην προχωρημένη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, υπάρχουν πολλές πρόσφατες μελέτες που αποδεικνύουν ότι είναι εφικτή τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη για επιβαρυμένα απόβλητα η διάσπαση ανθεκτικών φαρμακευτικών ουσιών με διεργασίες προηγμένης οξείδωσης, όπως η μέθοδος φώτο-κατάλυση (Giannakis et αl. , 2017), η χρήση lJV/H202 (Wols et al., 2013) και η ετερογενής φώτο-κατάλυση (Kaur et αl. , 2016). Η καινοτομία της πρότασης: «Επιτόπια επεξεργασία νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, On-site treatment of hospital wastewater», έγκειται στην επιτόπια επεξεργασία των παραγόμενων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, και όχι σε κεντρικό επίπεδο, αφού τα επικίνδυνα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα καταλήξουν στις κεντρικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, επιμολύνοντας στην ουσία και τα αστικά λύματα που αναμιγνύονται. Επίσης, καινοτομία είναι και η χρήση προηγμένων διεργασιών οξείδωσης, συνδυασμού υν με προσθήκη Η2Ο2, για επιβαρυμένα επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα.

 

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η πρόταση: «Επιτόπια επεξεργασία νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, On-site treatment οι hospital wastewater» προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών ΤΕΧΑΝ ENVIPCO), είναι οι παρακάτω:

 • Συνάδει απόλυτα με τους καταστατικούς σκοπούς της ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε., η οποία χρηματοδοτεί το έργο, στον κρίσιμο τομέα των πολλαπλών θεμάτων της περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγείας,
 • Το έργο θα υλοποιηθεί σε Γενικό Νοσοκομείο, από το οποίο εξυπηρετείται μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, οπότε έχει και έναν κοινωνικό ρόλο, όπως θα πρέπει να έχει ένα έργο που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
 • Σχετίζεται με την επεξεργασία επιβαρυμένων εκροών επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων και με αυτό τον τρόπο προασπίζεται η πολυπόθητη προστασία του περιβάλλοντος,
 • Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι την τελική επαναχρησιμοποίηση αυτών για άρδευση χώρων πρασίνου του ίδιου του νοσοκομείου,
 • Εξοικονομεί πόρους, καθώς τα απόβλητα δεν επεξεργάζονται σε κεντρικό επίπεδο σε ΕΕΛ, αλλά επιτόπια με χρήση μικρότερων καινοτόμων μονάδων επεξεργασίας,
 • Ευαισθητοποιεί το ευρύτερο κοινό, επιλεγμένες ομάδες ωφελούμενων και την επιστημονική κοινότητα για θέματα επεξεργασίας επικίνδυνων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων,
 • Προσφέρει λύση σε έναν πολύ κρίσιμο τομέα που ενδεχομένως να βρίσκει εφαρμογή στα 140 νοσοκομεία της χώρας μας και στα 250 λοιπά δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που παρέχουν εξειδικευμένες διαγνωστικές, νοσηλευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. Προμήθεια ενός «Αναπνευστήρα στο Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου».
2. Προμήθεια μιας «Τροχήλατης χειρουργικής τράπεζας».
3. Προμήθεια «Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΩΡΛ Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου».

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

 1. Προμήθεια ενός «Αναπνευστήρα στο Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου».
 2. Προμήθεια μιας «Τροχήλατης χειρουργικής τράπεζας».
 3. Προμήθεια «Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΩΡΛ Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου».

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

 1. Προμήθεια ενός «Αναπνευστήρα στο Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου».
 2. Προμήθεια μιας «Τροχήλατης χειρουργικής τράπεζας».
 3. Προμήθεια «Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΩΡΛ Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου».

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

Η Διοίκηση επιδιώκει την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Τα αναμενόμενα οφέλη συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Στην αποφυγή περιφερειακών ροών των ασθενών της Πάτρας, προς τα νοσοκομεία μεγαλύτερων αστικών κέντρων όπως Αθήνας, Θεσσαλονίκης.
 • Στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ασφαλούς περίθαλψης.
 • Στη διευκόλυνση του έργου που επιτελούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
 • Στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

 

 

 

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Η προμήθεια του εν λόγω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η προμήθεια ενός κεραμικού αναπνευστήρα θεωρείται απαραίτητη καθώς χωρίς αυτόν δεν είναι δυνατή η μαγνητική τομογραφία σε διασωληνωμένο ασθενή. Αντίστοιχος εξοπλισμός δεν υπάρχει τώρα στο νοσοκομείο και όταν απαιτηθεί τέτοια εξέταση ο διασωληνωμένος ασθενής πρέπει να διακομιστεί, πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο.

Η προμήθεια μιας τροχήλατης χειρουργικής τράπεζας και του εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΩΡΛ Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου θεωρείται απαραίτητη και άκρως επείγουσα, καθώς ο υπάρχων εξοπλισμός είναι πεπαλαιωμένος.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

Η Διοίκηση επιδιώκει την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Τα αναμενόμενα οφέλη συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Στην αποφυγή περιφερειακών ροών των ασθενών της Πάτρας, προς τα νοσοκομεία μεγαλύτερων αστικών κέντρων όπως Αθήνας, Θεσσαλονίκης.
 • Στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ασφαλούς περίθαλψης.
 • Στην διευκόλυνση του έργου που επιτελούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
 • Στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου

 

Δρ. Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας/Εντατικολογίας, Διευθύντρια Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Ο ρόλος του καταρράκτη του συμπληρώματος στην COVID-19

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

SARS-COV-2 virus belongs to the family of the Coronaviridae. It has the ability to infect humans and other mammals. The virus is thought to originate in bats and its intermediate host remains undetermined although the pangolin has been proposed as a plausible host (1). SARS-COV-2 is an enveloped non-segmented positive sense- RNA virus. Its genome size has been estimated as ~29.8 kb (1). It consists of four major structural proteins, a spike surface glycoprotein (S), a small envelope protein (E), a matrix protein (M), and a nucleocapsid protein (N). The spike surface glycoprotein plays an essential role in binding to receptors on the host cell and determines host tropism (2).

Infection and disease with SARS-COV-2 which has been named as coronavirus disease (COVID)-19 is mainly mild in a majority of individuals with symptoms mimicking those of the common cold. However, in some cases SARS- COV-2 leads to severe pneumonia and acute respiratory distress syndrome (ARDS) ultimately resulting to death. These patients usually present with rapid deterioration of symptoms around the 7th day of infection accompanied by specific characteristics such as elevated levels of ferritin as well as cytokines (3), pointing to a dysregulated host immune response to SARS-CoV-2 lung infection leading to exuberant cytokine release (“cytokine storm”) and immune-mediated lung injury as a critical pathogenetic factor in the progression to ARDS (4). High levels of inflammatory markers commonly used in everyday clinical practice, such as c- reactive protein (CRP), procalcitonin and ferritin, appear to correlate with respiratory failure and fatal outcome in COVID-19 (5) and could be potentially valid indicators of cytokine storm-induced lung injury.

The complement system is an integral part of innate immunity. There are three major complement cascade activation pathways, the classical, the alternative, and the lectin pathway (6). The classical pathway is primarily activated by IgM and certain IgG isotypes bound to antigen, whilst the lectin pathway is triggered by pattern recognition receptors such as mannose-binding lectin (MBL) the ficolins contain carbohydrate-recognition domains that recognize carbohydrate patterns on the surfaces of cells or invading microorganisms. The alternative pathway is triggered by spontaneous hydrolysis of C3 (C3- H2O) and remains at a low-level continuous activation (tick-over effect) (6). Amongst its various functions the complement system acts as an immune surveillance mechanism constantly in search of pathogens (7). Upon recognition of pathogens, bacteria or viruses, complement activation results in a cascade of reactions ultimately leading to the lysis and killing of the identified pathogen (8). Furthermore, it contributes to the antiviral immune response by the generation of activated complement fragments with proinflammatory properties, and promotion of opsonization and phagocytosis (8). Activation of the complement cascade may therefore be regarded as a protective mechanism in viral infection, as it contributes to the elimination of virus particles and disease progression. However, due to its high pro-inflammatory role, prolonged overactivation of complement may have a negative effect, contributing to disease pathogenesis as has already been observed in severely and critically ill COVID-19 patients (9).

Overactivation of complement has been confirmed in patients with severe and critical COVID-19, with studies determining elevated levels of anaphylatoxins C3a and C5a and increased circulating C5b-9 levels in serum and plasma patient samples (9-11) while levels of C3a and C5b-9, have been reported as independent predictors of COVID-19 severity and mortality (9) (12). Furthermore, significant deposition of C4d, C5b–9 as well as mannan- binding lectin serine protease 2 (MASP2) has been detected in lung tissue samples of critical COVID-19 patients with a co-localisation of C4d and C5b-9 with SARS-COV-2 spike protein (13).

Moreover, the continued identification of novel mechanisms of viral antagonism of complement further highlights the important role this system has in viral pathogenesis (14). Indeed numerous viruses have developed strategies in order to overcome complement including expressing proteins which mimic complement regulatory protein action and may even share homology with complement control proteins such as poxviruses namely variola virus, vaccinia virus, monkeypox virus, and ectromelia virus, (15) or act as competitors of complement control proteins with no homology (flaviviruses) (16). The viruses have developed these strategies as the complement system has a strong protective role against viral infection and pathogenesis. MBL directly eliminates pathogens by binding and neutralizing virions such as human immunodeficiency virus HIV (17). Moreover, MBL has been shown to effectively and neutralise severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-COV) pseudovirus by binding to SARS-COV spike glycoprotein (18).

Despite the protective role in some cases the complement system was shown to have a promoting role in viral pathogenesis. HCV exploits the complement system to dysregulate the host immune response via various mechanisms in order to establish persistence (14). Comparison of global gene expression profiles in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of patients with DF or DHF discovered that the complement inhibitor CD59 was more strongly upregulated in PBMCs from Dengue fever patients than in PBMCs from dengue haemorrhagic fever supporting the hypothesis that complement activation is involved in the development of severe disease (19). Moreover, studies have been reported the use of complement regulatory proteins CD55, MCP and CD59 as co- receptors for viral entry by Hanta virus, various viruses including measles virus, human herpesvirus, and adenovirus of different serotypes, and hepatitis c virus respectively (20-22).

Complement regulatory proteins (CRPs) CD55, CD59, CD46, and CR1 are all cell surface proteins which act to control complement cascade activation by cleaving complement factors and halting pathway activation (15). Specifically, CR1, CD55 and CD46 act at both the C3 and C5 steps promoting decay of C3 and C5 convertases whereas CD59 acts exclusively at the final step preventing formation of the membrane attack complex (MAC) complex and therefore cell lysis 9. A recent study reported an distinct COVID-19 specific expression pattern of CD55 in severe and critical COVID-19 patients associated with suppressed interferon (IFN) responses (23) suggesting a potential role of CD55 in driving COVID-19 pathogenesis.

The aim of the proposed studies is to dissect the role of complement in severe and critical COVID-19 infection by identifying both complement mediated protective mechanisms in severe and critical disease as well as complement mediated SARS-COV-2 pathogenesis promoting factors which may influence disease progression and outcome.

Proposal objectives and challenges

The proposed studies are divided into three distinct objectives which contribute to the overall aim of the project. The first objective is to investigate the expression pattern of CRPs in tissue and broncoalveolar fluid samples of COVID- 19 patients. The second objective focuses on the investigation of the role of complement control proteins in SARS- COV-2 and host interactions by identifying their potential to bind to SARS-COV-2 and therefore facilitate viral invasion and infection. In the third objective analysis of levels of complement factors and fragments as well as complement control proteins and anaphylatoxins C3a and C5a receptors (C3aR and C5aR) will be performed in COVID-19 patient samples and their relationship with standard components of the immune response such as interleukins, interferons and other cytokines will be performed in order to allow for an in-depth study of the complement cascade role during disease progression.

 

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Objective 1: To investigate the expression pattern of CRPs in lung tissue and BALF of critical COVID- 19 patients.

Personnel involved: Dr. M. G. Detsika (Senior Postdoctoral Research Associate), Post-doctoral scientist, Bioinformatician, Prof. A. Kotanidou.

Objective 1. To assess involvement of CRPs in biochemical COVID-19 disease pathways. Studies will initially characterize the transcriptomic profile of patients with critical COVID-19 disease using lung tissue samples isolated from patients with critical disease and identify the expression pattern of CRPs and how it may play a role in the dysregulated immune response of these patients.

1.1i) Single cell RNA Seq analyses using lung tissue patient samples.

CRP expression pattern will be identified in patients with critical COVID-19 using single cell RNA sequencing analysis. Samples (lung tissue and Bal fluid, BALF) from patients with critical COVID-19 disease will be used (See Ethics). Four lung tissue and BALF samples will be obtained from four patients with critical COVID-19. Selection criteria for critical COVID-19 disease include intubation of patients and ICU treatment, (n=4). Tissue and BALF

samples will be isolated from patients on admission to ICU. Samples (tissue and BALF) will be obtained by patient bronchoscopy and will be processed immediately for sc-RNAseq analysis. Specifically, upon retrieval, tissue samples will be placed in a 10cm petri dish and covered with complete medium. Each tissue sample will be cut in small pieces of approximately 0.2 g each and placed in Eppendorf tubes with 1 ml of digestion medium. Using Metzenbaum scissors, tissue pieces will be chopped inside the tube as finely as possible and then transferred to a 6 cm petri dish. Complete medium will be added in order to fully cover the tissue suspension and the petri dish will be placed in automated shaker at 37°C. Following a 30 min incubation the sample will be filtered through a 70 μm cell strainer into a 50 mL falcon tube to a final volume of 25 ml of medium. The cell suspension will be centrifuged at 360 X g, for 10 min, at 4°C and the supernatant will be discarded. The same wash will be repeated two times. Following red blood cell lysis and dead cell removal the cell suspension will be added to the 10Xchip. Each sample pool will be loaded into a different lane of a 10× chip (Single Cell G Chip Kit for v3.1). The 10x Chromium controller (10x Genomics), in combination with v3.1 reagents, will be used to capture the single cells and generate Single Indexed sequencing libraries, according to the manufacturer’s instructions (document CG000204, RevD). Sequencing will be performed with a 150 bp paired-end kit using a custom program on the Illumina NextSeq 500/550 at pMedGR (Medical School, NKUA, Athens, Greece). For alignment, droplet libraries will be processed using 10x Genomics Cell Ranger 4.0.0. Reads will be aligned to the GRCh38 human genome. The filtered feature matrices will be used. The Scrublet¹ (v0.2.3 version) will be used for the identification of doublets, on each separate sample using the raw counts.

1.1ii). Validation of identified CRP expression patterns.

Validation of the identified expression patterns of the CRPs will be performed in larger datasets publicly deposited and available. Studies will utilize available datasets derived from tissue sc-RNA Seq studies conducted previously in order to verify the expression patterns obtained.

Expected results and interpretation: Results obtained from the proposed studies are expected to identify the expression patterns of CRPs in the various cell types of lung of severely and critically ill COVID-19 patients. The expression patterns will be compared to the CRP expression patterns previously identified by the team (23) in PBMCs of the same patient groups in order to determine differences of the potential role of CRPs in COVID-19 pathogenesis allowing therefore to analyse the immune response in COVID-19 and how this is influenced by complement.

Objective 2: Investigation of the role of complement in viral host invasion.

Personnel involved: Dr. M. G. Detsika, Postdoctoral scientist, PhD student, Prof. A. Kotanidou.

 The hypothesis that CD55, MCP and CD59 are able to bind to SARS-COV-2 virus additionally to the ACE2 receptor protein, thereby facilitating viral entry and possibly viral fusion will be explored. Pseudoviruses containing recombinant SARS-COV-2 proteins will be used to determine binding of complement control proteins to SARS- COV-2 virus. Furthermore, complement control proteins (CD55, MCP and CD59) interactions with spike protein S will be determined using the proximity ligation assay (PLA) in PBMC samples from COVID-19 patients and colocalization of ACE2 receptor and complement controllers CD55, MCP, CD59 will be determined by FACS analysis.

2.1i) Binding of SARS-COV-2 to complement control proteins CD55, MCP and CD59.

To assess the specific aim a lentiviral system containing a SARS-COV-2 spike recombinant protein will be employed. SARS-COV-2 S protein contains two subunits, S1 which contains the receptor binding domain and is involved directly in viral entry and the S2 subunit which facilitates fusion of the virus. Lentiviral constructs containing either SARS-COV-2 S, SARS-COV-2 S1 or SARS-COV-2 S2 will be purchased (AMSbio UK). Constructs will contain a lentiviral transfer vector encoding a luciferase reporter, Vero E6 cell line (Vero C1008, Vero 76, clone E6) will be purchased from Sigma Aldrich.

2.1ii) Interactions of SARS-COV-2 to complement control proteins CD55, MCP and CD59.

In order to confirm binding of any of the aforementioned proteins to the SARS-COV-2 spike protein confocal microscopy will be employed on PBMC samples from COVID-19 patients using the proximity ligation assay (PLA).

The assay uses probes with a short DNA sequence which bind on the primary antibody. If the primary antibodies are in close proximity the DNA sequences of the probes participate in rolling circle DNA synthesis. The newly synthesized DNA can then be detected via fluorescent probes.

2.1.iii) Co-localization of ACE2 receptor protein with complement control proteins CD55, MCP and CD59.

To address whether complement control proteins may be involved in facilitating entry of virus in the cell co- localization of the two proteins will be determined. PBMC isolated from COVID-19 whole blood samples will be utilized for FACS analysis. PBMC from healthy volunteers will serve as control samples. Additional staining for ACE2 receptor protein will be performed.

Expected results and interpretation: Results from the specific section are expected to answer key questions regarding the potential role of CRPs in facilitating SARS-COV-2 attachment and entry to the host cells. Binding of SARS-COV-2 to any of the three CRPs under investigation will be determined by use of pseudoviruses whereas any possible interactions of SARS-COV-2 with the three CRPs will be revealed by confocal microscopy.

Objective 3: Investigation of the role of complement during the course of COVID-19 disease.

Personnel involved: Dr. M. G. Detsika, Postdoctoral scientist, PhD student, Prof. A. Kotanidou.

This objective will be addressed by determining a) which pathway of the complement cascade is activated (classical, alternative or both), during the course of COVID-19 severe disease, b) whether complement control proteins are activated and how they may influence the immune response and c) the role of C5a receptors which are key mediators of the immune response. To this end patient samples will be utilized in order to determine the levels of both soluble complement factors as well as activated complement fragments, the expression levels of complement control proteins (CD55, MCP and CD59) on various PBMC subpopulations as well as levels of both C5aR1 and C5aR2 on the latter. In order to meet this objective COVID-19 patient samples will be utilized. Specifically, COVID-19 patients with severe disease requiring hospitalization in the ward or patients with critical COVID-19 requiring Critical Care Unit and/or mechanical ventilation will be enrolled. Serving as the control group will be an equal number of healthy volunteers with similar sex and age distributions to those of the patients. All patients will be monitored throughout their stay at the Critical Care Unit and/or until death occurs. Samples of blood will be obtained at the point of admission to the clinic as well as before exit. The following demographic and patient history data will be recorded at enrollment: age, sex, body mass index (BMI), smoking habit, history of any underline disease such as hypertension, diabetes, cardiovascular disease, respiratory disease, any autoimmune disease, neoplasmatic disease, obesity. Additionally, use of any therapeutic regimens prior to infection with COVID-19 will be noted as well as therapeutic treatment received during hospitalization and/or during stay in the Critical Care Unit. The following clinical parameters will be recorded and monitored throughout the patients stay at the clinic: ratio of arterial pressure/ inspired oxygen fraction (PaO2/FiO2), hemoglobin (Hb), white blood cell count (WBC), lymphocyte and platelet levels, urea and creatinine levels, troponin-I, aspartase aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), γGT, alkaline phosphatase (ALP), lactate dehydrogenase (LDH), d-dimers, procalcitonin (PCT), c-reactive protein (CRP) and ferritin. All patients will sign an informed consent prior to enrollment in the study. All samples will be prepared under complete anonymity. Blood samples will be collected, and serum and plasma samples will be isolated, aliquoted and stored at -80°C. Specifically, for serum isolation, blood collected in EDTA free tubes, will be spun for 15 min at 1000g in an aerosol tight centrifuge at 4°C. Serum aliquots of 500 μl will be prepared and stored in the - 80°C until further use. For the isolation of plasma, blood will be collected in coagulant coated tubes such as EDTA and spun for 10 min at 1000g in an aerosol tight centrifuge at room temperature. Levels of active complement fragments C3a and C5a and C4d will be determined using the Microvue C3a, C5a and C4d ELISA kits (Quidel, Birmingham, UK) in serum and/or plasma samples. Mannose binding lectin (MBL), MASP-1, MASP-2 and MASP- 3 levels will be determined by commercial ELISA kits (Hycult Biotech, Uden, the Netherlands). Analysis of expression levels of complement control proteins CD55, CD46 and CD59 in PBMC subpopulations in COVID-19 patient samples will be performed following isolation of PBMCs. Cell suspensions will be labelled with the appropriate fluorochrome-conjugated antibodies or isotype controls and CD55, MCP and CD59 expression will be

determined in sub populations, by dual flow cytometric analysis for one of the above cell markers and either CD55 or MCP or CD59 as previously described (24). In order to determine C5aR1 and C5aR2 expression on various blood cell types, flow cytometric analysis will be carried out in whole blood samples with appropriate primary antibodies and isotype controls.

Statistical analysis.

All values were expressed as mean ± SEM. All data will be analysed for normality by the Shapiro-Wilk test. Comparisons between protein expressions on PBMC isolated from COVID-19 patients and healthy volunteers will be carried out using the Mann-Whitney. Relationships between complement control proteins and ACE2 receptor will be tested using the Spearman’s correlation. The unpaired t test will be used for comparison of the serum anaphylatoxins C3a, C5a, C4d obtained from patients with sepsis and from healthy volunteers. Results will be considered statistically significant when p ≥ 0.05.

Measures for achieving impact - Dissemination and exploitation of results.

Results obtained from the project will be analysed daily and reports will be produced monthly in order to monitor progress of research, determine how the goals of the proposed research plan are being met or whether a change in the experimental strategy is needed. Dissemination of results will take place in international and European meetings and conferences. Results may be presented in a range of meetings on Virology and/or Microbiology as well as Critical Care Meetings as severe COVID-19 patients are hospitalized in Critical Care Units. Furthermore, as the main focus of the research proposed is complement, results will be disseminated in the meetings of the International Complement Society (ICS) held biannually. We are anticipating presentation of the results in two meetings/conferences annually in either poster or oral format. Results will ultimately be published in peer review journals. At least three publications are expected to be generated from the proposed research project.

Ethics.

Patient samples will be collected. An informed consent will be signed by all patients. All patient data will be recorded under complete anonymity. The study will be approved by the Ethics and Deontology committee of the School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

The proposed studies are expected to have an impact on the clinical management of COVID-19 patients, unravel disease mechanisms and answer key questions regarding the interactions between the host immune response and SARS-COV-2. By identifying new players participating in disease manifestation and progression results generated are expected to open new therapeutic avenues against COVID-19 by pinpointing novel therapeutic targets. The overall benefit by the execution of the proposed studies is extremely high considering the urgent need to combat the ongoing spread of SARS-COV-2 and the possibility of a fresh health system crisis in case of newly emerging SARS-COV-2 variants of greater virulence and pathogenicity.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Innovation, ground-breaking nature and significance of proposed idea. The complement system has emerged as an attractive target for early and upstream intervention in inflammatory diseases and complement-targeted therapeutics have recently moved into the spotlight of drug discovery. At present, there are more than 22 complement targeted therapeutic compounds in various stages of clinical development with Eculizumab the first licensed agent targeting C5 (26). Furthermore, the upstream positioning of C3 signalling in the innate immune pathway and therefore the potential for a large scale anti-inflammatory effect of C3 blockade allowed the use of a novel anti-C3 inhibitor (AMY-101) in COVID-19 patients and a clinical trial is under way. In view of the relative lack of successful treatments and the urgent need for therapeutic strategies against SARS-COV2 infection unravelling the role of complement in COVID-19 and shedding light on complement mediated SARS-COV-2 pathogenesis and disease progression are both rendered indispensable in order to expose avenues for novel targeted therapeutic strategies against COVID-19.

Scientific and/or social impact. The recently emerged SARS-COV-2 virus pandemic has resulted in more than 6,656,601 deaths and 651,918,402 confirmed cases globally since initially reported in Wuhan China (27). Its high transmission rate has rendered it one of the most critical pathogens resulting in major disruption in all aspects of society in order to manage its spread and in an effort to enable the health systems across the world to function and manage the increased number of patients. Understanding the characteristics of the disease is essential in order to manage patients successfully until the discovery of appropriate therapies. Furthermore, unravelling possible mechanisms of the disease will open new pathways in the discovery of targeted therapies or enable novel therapeutic strategies against COVID-19. Currently licenced anti- complement agents such as eculizumab (anti-C5) are already being tested in COVID-19 patients (28) and in ongoing clinical trials and evidence of the efficacy of an anti-C3 (AMY-101) agent in COVID-19 patients has already been reported (29) and a new clinical trial is under way in the hope to reach a successful COVID- 19 treatment.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

Η νόσος COVID-19 έχει μέχρι στιγμής κοστίσει το θάνατο περισσοτέρων των έξι εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως με περισσότερα των 600 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Επίσης, λόγω της έλλειψης αποτελεσματικών θεραπειών ιδίως στην αρχή της πανδημίας η αυξανόμενη πίεση στα συστήματα υγείας αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα ενώ η επιβολή καραντίνας (lockdown) είχε αρνητικές επιδράσεις σε κονωνικό-οικονομικό επίπεδο. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η συνέπειες της πανδημίας ήταν πολλαπλές και πολύπλευρες και παρόλη τη συνεχή προσπάθεια, μικρή βελτίωση έχει γίνει στο κομμάτι των αποτελεσματικών θεραπειών. Το γεγονός ότι η μετάδοση του SARS-COV-2 παραμένει σε υψηλά επίπεδα επιφυλάσσει τον κίνδυνο της δημιουργίας νέων ιϊκών στελεχών πιο επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία. Για τους λόγους αυτούς παραμένει ιδιαίτερα επιτακτική η μελέτη της νόσου με σκοπό την κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών, των χαρακτηριστικών, και της αλληλεπίδρασης του ιού με τον ξενιστή. Η βαθύτερη κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών και ο ενδελεχής χαρακτηρισμός της νόσου θα επιτρέψουν την ανεύρεση στοχευμένων και αποτελεσματικών θεραπειών εναντίον της COVID-19. Ο σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η εις βάθος μελέτη της COVID-19 στα πλαίσια της ανοσολογικής απάντησης του ανθρώπινου οργανισμού με στόχο την εύρεση νέων, καινοτόμων και στοχευμένων αποτελεσματικών θεραπειών ενάντια στην COVID-19.

Η συγκεκριμένη πρόταση αναμένεται να ρίξει περισσότερο φώς στους ανοσολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται και συμβάλλουν στην εξέλιξη της νόσου και η επιλογή της θα επιτρέψει μια σημαντική συμβολή στην συνεχιζόμενη προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας για την αντιμετώπιση της COVID-19 και επομένως και των συνεπειών της σε όλα τα επίπεδα.

 

 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Οικολογικό Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Αντικείμενο της αίτησης είναι η ενίσχυση και συνέχιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ανοικτού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου (ΓτΚ) στην Θεσσαλονίκη, ήτοι η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η παροχή Ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και η διεξαγωγή δράσεων «παρέμβασης στο δρόμο» με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) που αναζητούν υπηρεσίες υγείας και Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους Δήμους της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το προτεινόμενο έργο -εκτός από την συνέχιση των ήδη υφιστάμενων υπηρεσιών- περιλαμβάνει την δομή με έμφαση στην Ψηφιακή και "πράσινη” ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Η οικονομική ύφεση και ο αντίκτυπος της πανδημίας έχουν συντελέσει δραματικά στην αύξηση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, διευρύνοντας τις ανισότητες στην Υγεία για ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.

Το Ανοιχτό Πολυϊατρείο των ΓτΚ (Γιατρών του Κόσμου) στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε την λειτουργία του το 2001 και μέσω της δράσης του ενισχύει τον περιορισμό των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην καθημερινή τους διαβίωση και στην πλήρωση των δικαιωμάτων τους. Η Δομή του Ανοικτού Πολυϊατρείου αξιοποιεί πόρους από την ίδια την τοπική κοινωνία, και έχει εδραιώσει ένα αποτελεσματικό, φιλόξενο, προσιτό και άμεσα προσπελάσιμο κέντρο κοινωνικών υπηρεσιών στην περιοχή.

Το Ανοικτό Πολυϊατρείο συνιστά ένα σημείο αναφοράς για την ομάδα στόχου όπου ευαισθητοποιεί, ενημερώνει και εκπαιδεύει με ένα συστηματοποιημένο τρόπο τους ωφελούμενους, τους εθελοντές και τα μέλη του ευρύτερου οικοσυστήματος της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής.

Η δομή παρέχει παράλληλα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε μεγάλο αριθμό ευάλωτων ανθρώπων, με εξαιρετικά χαμηλό οικονομικό κόστος— για τους ίδιους το κόστος είναι μηδενικό - στο χρόνο που εκείνοι πρέπει να τις λάβουν, πάντα με αξιοπρέπεια και σεβασμό στη διαφορετικότητα τους και σε συμπληρωματικότητα με τις τοπικές δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Κάθε ωφελούμενο άτομο λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό μητρώου, με τον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες αλλά και στις πληροφορίες του ιστορικού του σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. οι παρεχόμενες υπηρεσίες καταγράφονται σε ένα ανωνυμοποιημένο και ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο παρακολουθείται από κάθε αρμόδιο επαγγελματία συστηματικά. Το ανοικτό πολυιατρείο Θεσσαλονίκης κατέγραψε πάνω από 4,500 μοναδικούς ωφελούμενους από το 2020 μέχρι και τον Μάιο του 2022.

Οι βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

 • Την Παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με γενικό ιατρό ή παθολόγο, δερματολόγο, γυναικολόγο, Ψυχίατρο και νοσηλευτή όπου ανά ειδικότητα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες: α) η λήψη ιστορικού και η συμπλήρωση — διατήρηση ιατρικού ατομικού και οικογενειακού φακέλου, β) οι εξατομικευμένες θεραπευτικές συνεδρίες, γ) η εκτίμηση και διάγνωση της κατάστασης υγείας του ασθενούς, δ) η παροχή επείγουσας φαρμακευτικής βοήθειας, το follow-up, ε) η παροχή ιατρικών βεβαιώσεων / γνωματεύσεων, η παροχή παραπεμπτικών για τη συνέχεια φροντίδας υγείας σε συνεργασία με την κοινωνική και Ψυχολογική υπηρεσία.
 • Tην Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με κοινωνικούς λειτουργούς και Ψυχολόγο όπου περιλαμβάνονται οι α) ατομικές συνεδρίες, β) η λήψη ιστορικού, γ) η εκτίμηση ο σχεδιασμός εξατομικευμένου πλάνου υποστήριξης, δ) η κοινωνική συμβουλευτική, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης στο πλαίσιο κοινωνικού προσανατολισμού και ένταξης, ε) η Ψυχολογική βοήθεια και η Ψυχοεκπαίδευση, ζ) η διαχείριση παραπομπών εσωτερικά και εξωτερικά, η) η παροχή υλικής βοήθειας (ιατρικά αναλώσιμα και είδη πρώτης ανάγκης), θ) τη παροχή υποστηρικτικών επιστολών, ι) το follow-up και το κλείσιμο περίπτωσης — ολοκλήρωσης της συνεργασίας όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • Την Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και κοινωνικής ενδυνάμωσης και ένταξης, όπου απαιτείται, σε συνεργασία και συμπληρωματικότητα με άλλους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, όπου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) διαχείριση στεγαστικών αιτημάτων, β) παροχή υπηρεσιών προώθησης της απασχόλησης με τη συνεργασία συναφών δρώντων φορέων, γ) παροχή εξατομικευμένης αλλά και ομαδικής πληροφόρησης και καθοδήγηση στις δημόσιες υπηρεσίες, δ) υποστήριξη στην έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, στην έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, κάρτας ανεργίας, πιστοποίησης αναπηρίας κ.λπ., ε) συνεργασία και ενημέρωση των αρμόδιων Εθνικών Αρχών και του Συνηγόρου του Πολίτη όποτε εντοπίζεται διάκριση και μεροληψία εις βάρος των ωφελούμενων κατά την επαφή τους με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
 • Δράσεις Πρόληψης Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης των τοπικών κοινοτήτων συμπεριλαμβανομένων: α) την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων έναντι του κινδύνου επιδημιών, β) την Αγωγή και προαγωγή της υγείας και τη προώθηση της εμβολιαστικής κουλτούρας, γ) τη θωράκιση έναντι της Covid-19 με παροχή εμβολιασμού, ταχυδιαγνωστικού ελέγχου και δωρεάν διανομή ατομικών μέτρων προστασίας, δ) την οργάνωση και διεξαγωγή θεματικών σεμιναρίων δημόσιας υγείας, ε) τη παροχή συμβουλευτικής και ταχυδιαγνωστικού ελέγχου αναφορικά με HIV / AIDS και ζ) δράσεις προώθησης της Μείωσης Βλάβης (Harm Reduction) για άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σε σύμπλευση με τις προαναφερόμενες δράσεις, το προτεινόμενο έργο εισάγει μια επιπλέον προσέγγιση στη λειτουργία της δομής που υποστηρίζει την κοινωνική καινοτομία και προωθεί μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Πιο συγκεκριμένα, ένας νέος πυλώνας κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών έχει σχεδιαστεί από τους ΓτΚ (Γιατροί του Κόσμου) ο οποίος περιλαμβάνει:

 • την "πράσινη" αναμόρφωση του χώρου του Πολυιατρείου με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δομής, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων του πολυιατρείου αναφορικά με τους τρόπους και τα οφέλη της (ανταποδοτικής) ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας μέσω της λειτουργίας ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • την προστασία των αστέγων από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες μέσω μελέτης σκοπιμότητας για την τοποθέτηση ενός Στεγαστικού Καταφυγίου Έκτακτης Ανάγκης ή «Φωλιάς» σε πάρκο που βρίσκεται στη πρώτη (10 Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

 1. Η σκοπιμότητα (feasibility) του έργου είναι θετική και δεν ενέχει σχεδιαστικούς ή υλοποιητικούς κινδύνους. Το ανοικτό πολυιατρείο των ΓτΚ είναι μια καλά εδραιωμένη δράση, γνωστή και ετιμητέα τόσο από τους (δυνητικά) επωφελούμενους του έργου ήτοι τις ευάλωτες ομάδες της πόλης που ήδη γνωρίζουν τη δράση των ΓτΚ όσο και από τους τοπικούς, δημόσιους και εθνικούς φορείς, με τους οποίους η οργάνωση διατηρεί ήδη συνεργασία.
 2. Η κτηριακή αναβάθμιση που σχεδιάζεται θα προσφέρει νέα ώθηση και ένα αξιοπρέπες περιβάλλον για εργαζόμενους και ωφελούμενους, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη χρήση εξοπλισμού και πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
 3. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οποίος συμπράττει στο πρόγραμμα, είναι επίσης ένας παράγοντας που ενισχύει και διασφαλίζει τόσο την σκοπιμότητα όσο και τη βιωσιμότητα (sustainability) του έργου στη μακρά διάρκεια.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου καθώς και οι δείκτες παρακολούθησης και επιτευξιμότητάς τους περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Στόχος - Αποτελέσματα

Δείκτες

Συγκεκριμένος Στόχος:

Διατήρηση και βελτίωση της πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε συνεκτικές, προσιτές, αποδεκτές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με έμφαση στον πράσινο και Ψηφιακό μετασχηματισμό (green and digital transition)

X = 80% των ωφελούμενων πιστεύει ότι η συνολική του υγεία βελτιώθηκε μέσω του προτεινόμενου έργου

Α1: Βελτίωση του υγειονομικού και του κοινωνικού προφίλ των επωφελούμενων - Γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τη Δημόσια Υγεία με έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία στην πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας

Χ = 200 ωφελούμενοι απέκτησαν πλήρη ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω των δράσεων του έργου

Α2: Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων πληθυσμών

Χ = 300 άτομα με εξατομικευμένα σχέδια βελτίωσης που είναι σε θέση να διατυπώσουν με σαφήνεια τα δικαιώματα υγείας τους και να ζητήσουν υποστήριξη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις (τοπικές και εθνικές) Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

Α3: Εμβάθυνση της γνώσης και των δεξιοτήτων των επωφελούμενων

Χ = 90% των ωφελούμενων του έργου είναι σε θέση να διατυπώσουν με σαφήνεια τουλάχιστον 2 πρακτικές υγιεινής ή/και προστασίας της δημόσιας υγείας

Χ = 80% των ωφελούμενων αντιλαμβάνεται το νόημα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και είναι σε θέση να διατυπώσει με σαφήνεια τουλάχιστον μια (1) ακόμα συγκεκριμένη πρακτική για την προστασία του περιβάλλοντος

Α4: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δομής του Ανοικτού πολυιατρείου

Μείωση των απωλειών ενέργειας της δομής του Πολυιατρείου Θεσσαλονίκης με την εισαγωγή τουλάχιστον τριών (3) νέων τεχνολογιών που εξοικονομούν ενέργεια (π.χ. νέα κουφώματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που εξοικονομούν ενέγεια / φώτα, μπρίζες κλπ)

Α5: Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων με έμφαση στην κοινωνική καινοτομία

Μία (1) Μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study) αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία στεγαστικών καταφυγίων έκτακτης ανάγκης στον Δήμο Θεσσαλονίκης

 Ωφελούμενοι:

Το πρόγραμμα αναμένεται να ανακουφίσει άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που αναζητούν υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας στην περιοχή των Δήμων της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, παρέχοντας δωρεάν, προσβάσιμες και προσιτές υπηρεσίες υγειονομική περίθαλψη και Ψυχοκοινωνικής βοήθειας. Δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης αλλά και όλα τα άτομα που αναζητούν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Νομού όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άποροι, οι άστεγοι, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, τα ασυνόδευτα παιδιά, τα ουσιοεξαρτημένα άτομα κλπ. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης και τα παιδιά που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες και ιδρύματα παιδικής προστασίας.Στόχος του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση και κάλυψη τουλάχιστον 850 μοναδικών ωφελουμένων που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, με την ακόλουθο προσδιορισμό φύλου και ηλικίας: 25% παιδιά 75% ενήλικες (55% γυναίκες και κορίτσια, 40% άνδρες και αγόρια, 5% άλλου φύλου).

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Η παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων δέκα περίπου ετών ανέδειξε τη σημασία της κοινωνικής σφαίρας και δημιούργησε ένα παράθυρο ευκαιρίας για την είσοδο της κοινωνικής καινοτομίας στην πολιτική ατζέντα, στο πλαίσιο διαφορετικών δημόσιων πολιτικών, όπως η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 κ.λπ. Η κοινωνική καινοτομία εκδηλώνεται κυρίως στο τοπικό επίπεδο (MacCallum et αι. 2009), ενεργοποιώντας φορείς από όλους τους τομείς της κοινωνίας, αλλά περισσότερο, τον κοινωνικό και τον κοινοτικό (freader.ekt.gr, n.d.).

Λαμβάνοντας υπόψη έναν ορισμό του φαινομένου με 3 διαστάσεις, το προτεινόμενο πρόγραμμα υποστηρίζει και προωθεί την κοινωνική καινοτομία με τους εξής τρόπους:

 1. Περιεχόμενο: Η προβλεπόμενη μελέτη σκοπιμότητας θα οδηγήσει σε μια καινοτόμα δράση για την προστασία των αστέγων από τις εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, τα στεγαστικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης είναι μια δράση που ενισχύει το έργο της πολιτικής προστασίας και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στο εξωτερικό (Γερμανία) στοχεύοντας τον αυξανόμενο αριθμό αστέγων που ζουν στις Ευρωπαϊκές πόλεις και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτές τις καταστάσεις. Νεόφυτες πρωτοβουλίες σχεδιασμού και δημιουργίας τέτοιων καταφυγίων έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και στην Ελλάδα από ”start ups” επιχειρήσεις και πανεπιστημιακούς φορείς. Η μελέτη σκοπιμότητας που προβλέπεται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσ/κης, θα φέρει την υλοποίηση αυτής της καινοτόμας δράσης ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα, προλειαίνοντας το έδαφος για την εφαρμογή της στο πεδίο.
 2. Διαδικασία: οι ΓΤΚ εντάσσουν οριζόντια την κοινωνική καινοτομία σε όλες τις δράσεις τους. Στο πλαίσιο του ανοικτού πολυιατρείου Θεσ/κης συγκεκριμένα, εστιάζεται στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής υπηρεσίας, η οποία εργάζεται στη βάση ατομικών πλάνων βελτίωσης (lndividual lmprovement Plans) και διασυνδέει διαφορετικές κρατικές και μη-κρατικές υπηρεσίες και φορείς προκειμένου να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. οι ΓΤΚ έχοντας δημιουργήσει ένα εκτεταμμένο δίκτυο συνεργατών σε όλα τα επίπεδα του ιατρικού φάσματος είναι έτσι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες και θεραπείες που οι επωφελούμενοι δεν έχουν απολύτως καμία δυνατότητα να προσεγγίσουν. Επιπλέον, η υποστήριξη της οργάνωσης υπερβαίνει τα ιατρικά πλαίσια καθότι η λειτουργία της κοινωνικής υπηρεσίας προβλέπει επίσης τη διασύνδεση των επωφελού μενων με άλλες δράσεις και προγράμματα των ΓτΚ (π.χ. επισιτιστικές δράσεις, πολυεπίπεδη υποστήριξη νοικοκυριών κλπ) ώστε να υποστηριχθούν με ολιστικό τρόπο. Ο τρόπος λειτουργίας του ανοικτού πολυιατρείου Θεσ/κης προβλέπει και ακολουθεί την μεθοδολογική προσέγγιση του "ενός σημείου εισόδου” (one entry point approach, one stop shop approach) εναρμονίζοντας και ενοποιώντας διαφορετικές τομεακές δράσεις στο ίδιο χώρο με στόχο την διευκόλυνση των επωφελουμένων και την αύξηση της δυνατότητάς τους να βρουν την στήριξη που χρειάζονται χωρίς να είναι αναγκασμένοι να επισκέπτονται πολλές, διαφορετικές και κατακερματισμένες υπηρεσίες, χάνοντας χρόνο, χρήμα και ενέργεια.
 3. Ενδυνάμωση: Επίσης οριζόντια δράση και στρατηγικός στόχος της οργάνωσης, η ενδυνάμωση των ευάλωτων συνανθρώπων μας συμβάλλει όχι μόνο στην ατομική ευημερία αλλά και στην ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της πανδημίας ειδικότερα έγινε προφανές πως η δημόσια υγεία θωρακίζεται μέσω της ενδυνάμωσης των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας: όταν αυτοί είναι σε θέση να προστατεύσουν τον εαυτό τους τότε κινδυνεύει λιγότερο και η υγεία όλων μας.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

 1. Το προτεινόμενο έργο αποτελεί συνέχεια και -ποιοτική- επέκταση του ανοικτού πολυατρείου των ΓΤΚ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2001. Είναι επομένως ένα χρήσιμο και βιώσιμο πρόγραμμα
 2. Η συνεργασία και συμβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι κομβικής σημασίας καθότι ενισχύει όχι μόνο τη βιωσιμότητα του έργου στη μακρά διάρκεια αλλά και την ουσιαστική του ένταξη στις δημοτικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
 3. Η "πράσινη” αναμόρφωση του χώρου θα αποτελέσει πιλότο εφαρμογής παρόμοιων δράσεων σε άλλα προγράμματα του Δήμου και της κοινωνίας των πολιτών ενισχύοντας έτσι την περιβαλλοντική συνείδηση και δράση των κοινωνικών επαγγελματιών και των κατοίκων της συμπρωτεύουσας
 4. Η μελέτη σκοπιμότητας θα οδηγήσει σε καινοτόμες λύσεις πολιτικής προστασίας. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί πολλαπλό όφελος: θα προστατευτεί μια από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες -αυτή των άστεγων- από τις εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα φαινόμενα που πλήττουν με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα τη χώρα μας. Επίσης, θα υποστηριχθεί η δημόσια υγεία και η δυνατότητα του Δήμου να αντιμετωπίζει έκτακτα περιστατικά. Τέλος, θα ενισχυθεί η γνώση των εμπλεκόμενων φορέων δήμου και κοινωνίας των πολιτών- αναφορικά με νέες πρακτικές για την επείγουσα στέγαση και άλλες καινοτόμες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του αστικού ιστού.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Στρατηγικές για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής ιογενούς μόλυνσης σε δημόσιους χώρους

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Εισαγωγή. Οι αερομεταφερόμενοι ιοί αποτελούν σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπινων πληθυσμών και την οικονομία. Η ατμοσφαιρική ρύπανση από ιούς σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους αποτελεί σημαντικό βιολογικό κίνδυνο για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους εκπαιδευτικούς και το γενικό πληθυσμό. Για τον έλεγχο και την πρόληψη της έκθεσης στους αερομεταφερόμενους ιούς, η αποτελεσματική παρακολούθηση μέσω ακριβούς δειγματοληψίας είναι θεμελιώδης. Κατάλληλα προληπτικά μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν εάν η απειλή που συνιστούν αυτοί οι ιοί γίνει κατανοητή. Οι αρχές πρέπει να γνωρίζουν τη φύση, τη συγκέντρωση και τη μολυσματικότητα των αερομεταφερόμενων ιών για τον καλύτερο έλεγχό τους. Αυτή η πληροφορία μπορεί να ληφθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δειγματοληψίας αέρα σε συνδυασμό με ευαίσθητες και ακριβείς αναλυτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στο Διαγνωστικό Τμήμα και το Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.).

Σκοπός. Το Διαγνωστικό Τμήμα του Ε.Ι.Π. είναι το μόνο διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εργαστήριο στην Ελλάδα για καλλιέργεια αναπνευστικών ιών και ο σκοπός αυτής της ερευνητικής μελέτης είναι να απαντήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο καίριο ερώτημα που απασχολεί το ευρύ κοινό, σχετικά με τον προσδιορισμό του κινδύνου μόλυνσης από αναπνευστικούς ιούς σε μέρη με αυξημένο συνωστισμό.

 

Μέθοδος. Θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες αέρα με την μέθοδο της ενεργής συλλογής χρησιμοποιώντας βιολογικούς δειγματολήπτες αέρα με καινοτόμο τεχνολογία τύπου κυκλώνα σε δημόσιους χώρους όπως σε νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία και μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, λεωφορεία και τρένα). Το υλικό που θα συλλεχθεί θα καλλιεργηθεί εντός 24 ωρών σε ειδικές κυτταροκαλλιέργειες προκειμένου να προσδιοριστεί καταρχάς η βιωσιμότητα των αερομεταφερόμενων ιών. Συγχρόνως, με τη χρήση μοριακών τεχνικών θα προσδιοριστεί η παρουσία, η συγκέντρωση στον αέρα και η κατανομή μεγέθους των πιο κοινών αναπνευστικών ιών που προκαλούν κλινικά συμπτώματα. Συγκεκριμένα, τα δείγματα θα μελετηθούν για τον εντοπισμό στελεχών γρίπης τύπου A (όπως H1N1, Η3Ν2) και B, ανθρώπινης παραγρίπης τύπων 1, 2, 3, 4, αναπνευστικού συγκυτιακού ιού τύπων A και B, ανθρώπινου μεταπνευμονοϊού τύπων  A και B, του  ιού μπόκα, ρινοϊών,  ανθρώπινων κορονοϊών (OC43, HKU1, NL63, 229Ε, SARS-CoV-2), ανθρώπινων αδενοϊών, των παρεχοϊών και των εντεροϊών. Τέλος, στους ιούς που θα απομονωθούν/καλλιεργηθούν από τα δείγματα αέρα, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση με χρήση αλληλούχισης νέας γενιάς (Next-generation sequencing) προκειμένου μέσω του προσδιορισμού του γονιδιώματός τους να γίνει χαρακτηρισμός της μολυσματικότητάς τους και την επιδημιολογική επιτήρηση.

 Αναμενόμενα αποτελέσματα/Αντίκτυπο. Το προτεινόμενο έργο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία, τη δημόσια υγεία και στα οικονομικά της υγείας, καθώς θα επιτρέψει για πρώτη φορά σε χώρους αυξημένης κοσμοσυρροής να προσδιοριστεί ο κίνδυνος μόλυνσης από αερομεταφερόμενους ιούς που ευθύνονται για αναπνευστικές λοιμώξεις. Ως αποτέλεσμα, τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του SARS-CoV-2 αλλά και των υπόλοιπων αναπνευστικών ιών θα μπορέσουν να γίνουν περισσότερο στοχευμένα καθώς θα στηρίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από τις επιδημιολογικές απαιτήσεις της χώρας.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Οι οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος οι οποίες αποδίδονται είτε σε κάποιο βακτηριακό παθογόνο παράγοντα είτε σε ιογενή λοίμωξη είναι υπεύθυνες για τον θάνατο 4,5 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, και βρίσκονται στην 3η θέση πρόκλησης θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες και το εγκεφαλικό. Εκτός του ηλικιακού παράγοντα - τα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας καθώς και οι ηλικιωμένοι είναι οι πιο ευάλωτοι σε αναπνευστικές λοιμώξεις- διάφοροι παράγοντες προδιάθεσης έχουν εντοπιστεί όπως αλλεργία, άσθμα, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια, κάπνισμα και άλλα. Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι σε ηλικίες μικρότερες του ενός έτους και μεγαλύτερες των 65 ετών μπορεί να προκληθούν δευτερογενείς επιπλοκές κατόπιν εμφάνισης των συμπτωμάτων γριπώδους συνδρομής, αν και συνήθως οι λοιμώξεις αυτές είναι αυτοπεριοριζόμενες και εντοπίζονται κυρίως στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Αναλογιζόμενοι ότι ένα παιδί κατά μέσο όρο μπορεί να εμφανίσει 10-14 επεισόδια γριπώδους συνδρομής το χρόνο και ένας ενήλικας περίπου 6- 8, γίνεται αντιληπτό ότι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος οι οποίες χωρίζονται σε ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος είναι οι πλέον συχνές στη ζωή κάθε ανθρώπου. Οι αναπνευστικές ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακά ευρεία κλινική εικόνα, από την πολύ ήπια προσβολή μέχρι τη βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια. Παρόλο που ορισμένοι ιοί είχαν ταυτιστεί με συγκεκριμένες κλινικές οντότητες, όπως ο ιός του αναπνευστικού συγκυτίου με τη βρογχιολίτιδα, κάθε ιός μπορεί να προκαλέσει οποιονδήποτε κλινικό φαινότυπο. Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι οι ρινοϊοί (Rhinoviruses), με περισσότερους από 200 οροτύπους, οι αδενοϊοί (Adenoviruses) με άνω των 50, οι ιοί της γρίπης (Ιnfluenza) και της παραγρίπης (Parainfluenza), οι ιοί κορόνα (Coronaviruses), ο ιός του αναπνευστικού συγκυτίου (Respiratory syncytial virus), ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός (Human metapneumovirus) και ο ανθρώπινος ιός μπόκα (Bocavirus).

Κάθε κυβικό μέτρο αέρα, μπορεί να περιέχει χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια αερομεταφερόμενα αιωρούμενα σωματίδια, μικροοργανισμούς και βιολογικά μόρια. Τα βιολογικής προέλευσης αερομεταφερόμενα μόρια και σωματίδια αναφέρονται συλλογικά ως βιοαερόλυμα και μπορεί να είναι μικροοργανισμοί ή σωματίδια ή αέρια βιολογικής προέλευσης. Οι αερομεταφερόμενοι ιοί μεταδίδονται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια που παράγονται κατά το φτέρνισμα, το βήχα ή την ομιλία και σε μικρότερο βαθμό μέσω επαφής με επιφάνειες επιμολυσμένες με αναπνευστικά σταγονίδια. Ως συνέπεια, η συνάθροιση πολλών ανθρώπων σε κλειστούς χώρους συσχετίζεται με τη διασπορά αναπνευστικών ιών. Εάν το αεροδυναμικό μέγεθος του ιικού σωματιδίου είναι κατάλληλο, μπορεί να παραμείνει στον αέρα, να έρθει σε επαφή με ανθρώπους και ενδεχομένως να προκαλέσει μόλυνση. Πολλοί ιοί μπορούν να παραμείνουν μολυσματικοί έξω από τους ξενιστές τους για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, να μετακινηθούν σε ολόκληρο το δωμάτιο ή έναν εσωτερικό χώρο και να παραμείνουν στον αέρα αφού ένα άτομο φύγει από το δωμάτιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λοιμώξεις από έμμεση επαφή. Τα άτομα που έχουν μολυνθεί μπορούν να απελευθερώσουν στον αέρα σωματίδια και σταγονίδια αναπνευστικών υγρών που περιέχουν τους ιούς, όταν εκπνέουν. Τα σταγονίδια ή τα σωματίδια αερολύματος, που μπορεί να ποικίλουν σε μέγεθος - από ορατά έως μικροσκοπικά, μεταφέρουν τον ιό και μεταδίδουν μόλυνση. Η πιθανότητα ενός αερομεταφερόμενου ιού να προκαλέσει μόλυνση εξαρτάται από τη μολυσματικό δυναμικό του και την ικανότητά του να αντέχει στο στρες της μετατροπής του σε αερόλυμα.

Οι αερομεταφερόμενοι ιοί αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπινων πληθυσμών και την οικονομία και ο έλεγχος για την πρόληψη της έκθεσης στους αερομεταφερόμενους ιούς καθώς και η αποτελεσματική παρακολούθηση μέσω ακριβούς δειγματοληψίας είναι θεμελιώδεις. Η πιθανότητα μετάδοσης από τον αέρα μιας λοιμώδους ασθένειας μπορεί να προσδιοριστεί με τη διεξαγωγή επιδημιολογικών μελετών ή/και με ανάλυση της ιικού περιεχομένου στα δείγματα αέρα.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

Ο συνωστισμός πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους συσχετίζεται με τη διασπορά αναπνευστικών ιών και για το λόγο αυτό προληπτικά ατομικά μέτρα προστασίας για τους κλειστούς χώρους με στόχο την αποφυγή της μετάδοσης του κορωνοϊού, όπως η χρήση της μάσκας, προτείνονται συχνά ως απαραίτητα. Στην προτεινόμενη μελέτη, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα εναέριας επιτήρησης με υψηλή ευαισθησία, θα καταστεί εφικτό να ανιχνευτεί ποιοι παθογόνοι αερομεταφερόμενοι ιοί (π.χ. γρίπη, COVID-19, αδενοιοί ή νέα αναδυόμενα στελέχη ιών) κυκλοφορούν στην κοινότητα (σε ενήλικες και παιδιά) και να προσδιοριστούν τα επίπεδα και η μολυσματικότητά τους στον άνθρωπο. Ο εντοπισμός των πιθανών νέων στελεχών θα επιτρέψει στην επιστημονική κοινότητα να μελετήσει και να εξελίξει την ήδη υπάρχουσα γνώση και τεχνογνωσία με στόχο την έγκαιρη ανάπτυξη εμβολίων και νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, αποτρέποντας κάποια νέα έξαρση πανδημίας.

Η προτεινόμενη ερευνητική μελέτη είναι καινοτόμος για τα ελληνικά δεδομένα με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία, τη δημόσια υγεία και στα οικονομικά της υγείας, καθώς θα επιτρέψει για πρώτη φορά σε χώρους συνάθροισης πολλών ανθρώπων να προσδιοριστεί ο κίνδυνος μόλυνσης από αερομεταφερόμενους ιούς που ευθύνονται για αναπνευστικές λοιμώξεις. Κατά συνέπεια, η μελέτη αυτή θα συμβάλλει σημαντικά στην ετοιμότητα του ιατρικού προσωπικού πρώτης γραμμής. Επιπλέον, θα ωφελήσει την πολιτεία ώστε τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του SARS-CoV-2 και των υπόλοιπων αναπνευστικών ιών, που θα λάβει, να μπορέσουν να γίνουν περισσότερο στοχευμένα, καθώς θα στηρίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από τις επιδημιολογικές απαιτήσεις της χώρας.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

Η έξαρση του ιού SARS-CoV-2, τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, προκαλώντας χιλιάδες νεκρούς ανά την υφήλιο. Τα συστήματα υγείας επιβαρύνθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ωστόσο κατάφεραν να ανταπεξέλθουν αξιοπρεπώς και να στηρίξουν τους πολίτες στις δύσκολες στιγμές τους. Πάραυτα, σήμερα στον απόηχο της πανδημίας η ανάγκη για βελτίωση του συστήματος πρόληψης κρίνεται ζωτικής σημασίας για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων. Έως σήμερα, στην χώρα μας το κύριο σύστημα ανίχνευσης υγειονομικών απειλών αποτελεί ο καθορισμός των επιπέδων ιικής ή βακτηριακής μόλυνσης στα λύματα κάθε πόλης. Ωστόσο, η ποσοτικοποίηση των παραπάνω επιπέδων είναι εφικτή μόνο σε μεταγενέστερα στάδια της λοίμωξης οπότε πλέον δεν είναι εφικτή η έγκαιρη πρόληψη. Μία λύση για την έγκαιρη ανίχνευση λοιμωδών παραγόντων, αποτελεί η χρήση δειγμάτων αέρα από δημόσιους χώρους. Στην παρούσα μελέτη προτείνουμε τη χρήση μιας συσκευής συλλογής αέρα που βασίζεται σε μία καινοτόμο τεχνολογία και επιτρέπει την αποτελεσματική ανάκτηση βιώσιμων σωματιδίων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων μοριακών μεθόδων υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας.

Το Ε.Ι.Π. μέσω του Διαγνωστικού του Τμήματος και των Εθνικών Εργαστηρίων αποτελεί το μόνο διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εργαστήριο στην Ελλάδα για καλλιέργεια αναπνευστικών ιών, όπως οι ρινοϊοί, οι αδενοϊοί, οι ιοί της γρίπης και της παραγρίπης, οι ιοί κορόνα (229E, OC43, NL63, HKU1, SARS-CoV-2), ο ιός του αναπνευστικού συγκυτίου, ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός, οι εντεροϊοί, ο ιός Έπσταϊν Μπαρ και οι πολυόμα ιοί (ΒΚ,JC,KI,WU). Με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας προτείνεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η προληπτική ανίχνευση ιογενών παθογόνων παραγόντων στην κοινότητα. Η παρούσα πρόταση θα δώσει τη δυνατότητα στην πολιτεία να λάβει αποφάσεις για μέτρα πρόληψης σε πρώτο χρόνο, όπως την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους ή τον περιορισμό της κυκλοφορίας, θέματα για τα οποία υπήρχε έντονη διχογνωμία κατά την τρέχουσα πανδημία.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

Η παρούσα πρόταση θα επηρεάσει ευεργετικά τόσο το υγειονομικό όσο και κοινωνικοπολιτικό σύστημα της χώρας και στη συνέχεια θα παρατεθούν οι κύριοι λόγοι χρηματοδότησης της από την εταιρεία σας. Η ΤΕΧΑΝ από την ίδρυση της (1988) προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες της στο κοινωνικό σύνολο με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Η χρηματοδότηση από τη ΤΕΧΑΝ της εν λόγω πρότασης θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων ατόμων που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και των ασθενών και του προσωπικού στα νοσοκομεία, στα γηροκομεία και των παιδιών στα σχολεία. Εκτός από τον κοινωνικό αντίκτυπο, η ερευνητική μας πρόταση θα έχει επιπλέον σημαντικά οικονομικά οφέλη για την πολιτεία, καθώς η έγκαιρη πρόληψη και προετοιμασία των μονάδων υγείας θα αποτρέψουν το συνωστισμό στις υγειονομικές μονάδες, μειώνοντας τις ανάγκες για έκτακτα μέτρα οικονομικής υποστήριξης των μονάδων αυτών. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον φόβο και την αβεβαιότητα που προκάλεσε σε παγκόσμια κλίμακα η τρέχουσα πανδημία, και η πρόταση μας αποτελεί μια επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας που σίγουρα θα επηρεάσει θετικά την ψυχική υγεία όλων.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΟΡΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Περίθαλψη ατόμων με νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down

(Σημείωση: Γίνεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα)

Το Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη» λειτουργεί 9 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). Ο αριθμός των ενοίκων ανέρχεται σε 50 άτομα. Οι Στέγες μας είναι: Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη 1», Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη 3», Σ.Υ.Δ. «Αθανάσιος Μαρτίνος 1», Σ.Υ.Δ. «ΑΘανάσιος Μαρτίνος 2», Σ.Υ.Δ. «Το Ψαραύτειο 1», Σ.Υ.Δ. «Το Ψαραύτειο 2», Σ.Υ.Δ. «Βασιλική Τζέρμπη Σ.Υ.Δ. «Βασιλική Τζέρμπη 2», Κ.Δ.ΑΠ. Αμεα «Νικόδημος Γραικός»

Οι Σ.Υ.Δ καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους παρέχουν υπηρεσίες με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια που στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ενοίκων , υλοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:

 • Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή
 • Ιατρική φροντίδα των ενοίκων με μέριμνα για την εισαγωγή σε νοσηλευτικό Ίδρυμα
 • Μέριμνα για την κατάλληλη Ψυχαγωγία και την συμμετοχή των ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους.
 • Διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό! των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον.
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης σε συνεχή βάση.
 • Ενημέρωση των οικογενειών ή των δικαστικών συμπαραστατών των ενοίκων αναφορικά με τη διαβίωσή τους στην Σ.Υ.Δ. και να επιζητά τη συνεργασία τους.
 • Προάσπιση της δυνατότητας κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή! με σεβασμό της ιδιωτικότητάς του.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, των φάσεων / υποέργων αυτής, των εμπλεκομένων σε κάθε φάση / υποέργων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ανά φάση / υποέργο αλλά και στο σύνολο)

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του ιδρύματος «Μαρία Κόκκορη» παρέχουν στους ενοίκους υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή! υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, ιατρική φροντίδα των ενοίκων με μέριμνα από το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως επίσης και με μέριμνα για την κατάλληλη Ψυχαγωγία και την συμμετοχή των ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους. Επίσης παρέχουν διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον, όπως επίσης και υπηρεσίες υποστήριξης σε συνεχή βάση. Αυτό γίνεται πάντα με την καθοδήγηση της Διεπιστημονικής Ομάδας που αποτελείται από Παθολόγο Ψυχίατροι Κοινωνική λειτουργό, Ψυχολόγο και Ειδική παιδαγωγό. Σε σχέση με το συγγενικό τους περιβάλλον μεριμνούμε για συνεχή ενημέρωση των οικογενειών ή των δικαστικών συμπαραστατών των ενοίκων μας αναφορικά με τη διαβίωσή τους και εξέλιξη της προσωπικότητας τους στις Στέγες μας, επιζητώντας τη συνεχή συνεργασία τους κατά το μέγιστο δυνατό. Βασικό μέλημα μας είναι η προάσπιση της δυνατότητας κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή, με σεβασμό της ιδιωτικότητας και της σεξουαλικότητας τους. Κατά την διάρκεια παραμονής τους οι ένοικοι ασχολούνται με ήπιες αθλητικές δραστηριότητες όπως περίπατο στο ύπαιθρο πάντα με την συνοδεία του έμπειρου προσωπικού του Ιδρύματος. Επίσης πραγματοποιούνται μαθήματα ραπτικής μαγειρικής ,και πραγματοποιούνται πολλά sensory games (διαδραστικά παιχνίδια). Επιπροσθέτως γίνεται τέλεση θείων λειτουργιών και Ιερών Ακολουθιών με συγγενείς των ενοίκων καθώς και με άτομα από την ευρύτερη περιοχή της κοινότητας.
Τους καλοκαιρινούς μήνες οργανώνονται διακοπές για όλους τους ενοίκους.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πρότασης, των αναμενομένων αποτελεσμάτων από την πρόταση, των ωφελούμενων από την υλοποίηση της πρότασης αλλά και του εκτιμώμενου αριθμού αυτών)

Σκοπός της πρότασης αυτής είναι η αξιοπρεπής διαβίωση των 52 ενοίκων των Στεγών μας και η παροχή όλων των εφοδίων που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους. Η επιδίωξη της κοινωνικοποίησης των ενοίκων στον μέγιστο βαθμό είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Η Διατήρηση και η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός αυτονομίας.

Όσον αφορά το υποέργο για την διαδικτυακή πλατφόρμα είναι η κοινωνικοποίηση και η απορρόφηση των ΑμεΑ στην κοινωνία.Η ένταξή στους ως παραγωγικοί εργαζόμενοι στο μέγιστο βαθμό.

Ως προς την μεριά των εταιρειών γίνεται επαφή με το Ίδρυμα μας για το αν θα μπορούσαν να προσφέρουν θέσεις εργασίας σε ΑμεΑ. Ως Ίδρυμα θα έχουμε μια  βάση δεδομένων με τις ανοικτές  θέσεις εργασίας που θα έχουμε από τις εταιρείες η οποία θα ανανεώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η σύνταξη του βιογραφικού θα γίνεται από εξειδικευμένους συμβούλους στην αγορά εργασίας πάντα υπό την εποπτεία του Ιδρύματος. Η του Αμεα -δικαστικού συμπαραστάτη όπου γίνεται επιλογή με βάση την προτίμηση του σε 2 εταιρείες.

Πραγματοποιείτε υπό την επίβλεψη κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου συνέντευξη του Αμεα ή του δικαστικού συμπαραστάτη και επιλέγεται μια από τις δυο θέσεις εργασίας.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της καινοτομίας της πρότασης, που μπορεί να αφορά στον τομέα εφαρμογής, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στους ωφελούμενους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Το Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη» έχει ως σκοπό να υλοποιήσει μια πλατφόρμα που να μπορούν να απευθυνθούν οι φορείς που φιλοξενούν ΑμεΑ καθώς και οι γονείς-δικαστικοί συμπαραστάτες για την εύρεση εργασίας των ανθρώπων αυτών. Πρώτο  βήμα είναι να κάνει ο φορέας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης αίτημα στην  διαδικτυακή πλατφόρμα.

Αφού καταχωρηθεί η αίτηση πραγματοποιείτε  βιντεοκλήση μεταξύ Φορέα ή δικαστικού συμπαραστάτη με το ίδρυμά μας και συγκεκριμένα με Ψυχολόγο ή  κοινωνικό λειτουργό όπου θα γίνεται η πρώτη επαφή. Έπειτα, πραγματοποιείτε ραντεβού δια ζώσης όπου θα γίνεται η αξιολόγηση  των ικανοτήτων-δυνατοτήτων του  εκάστοτε  ΑμεΑ και αναλυτικό εκπαιδευτικό ιστορικό  του ΑμεΑ αλλά και σε τι τομέα θα επιθυμούσε να εργαστεί.

(Σημείωση: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση του/ων βασικού/ών λόγου/ων για τον/ους οποίον/ους προτείνετε να επιλεγεί για χρηματοδότηση η πρόταση του Φορέα σας από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών TEXAN)

Το ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη» έχει ως κύρια αρμοδιότητα την φροντίδα ατόμων με νοητική υστέρηση ή σύνδρομο DOWN πάντα υπό την εποπτεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στηρίζοντας μας δεν βοηθάτε απλώς έναν Φορέα να υλοποιήσει ένα φυσικό αντικείμενο αλλά στην ουσία βοηθάτε μια τεράστια οικογένεια για να έχει μια αξιοπρεπή και άνετη διαβίωση. Όσον αφορά για την διαδικτυακή πλατφόρμα εύρεσης εργασίας, η εύρεση πόρων ώστε να υλοποιηθεί αυτό το έργο είναι πάρα πολλή δύσκολη. Σε μια εποχή με έντονες πληθωριστικές πιέσεις και ενεργειακής κρίσης είναι σχεδόν ακατόρθωτο να υλοποιηθεί το ανωτέρω έργο χωρίς την συνδρομή κάποιας εταιρείας με έντονο αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

 

 

Υπο την αιγιδα

Mε την υποστηριξη

Mε την υποστηριξη